Vprašanje za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovor (Pogosti rebalansi proračuna)

0
309

Na urad županje Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje:
Zakaj se z rebalansom tako pogosto spreminja proračun občine Domžale? V letu 2023 so bile kar 4 spremembe.

Odgovor:

Občinski svet Občine Domžale praviloma potrjuje dvoletne proračune. Proračun Občine Domžale za leto 2023 je občinski svet potrdil skupaj s Proračunom Občine Domžale za leto 2022. Sprejeta sta bila 21. 12. 2021, zato je bilo za leto 2023 potrebnih nekoliko več uskladitev:

  • prvo spremembo proračuna Občine Domžale za leto 2023 je Občinski svet potrdil 16. 6. 2022 – prilagodil se je načrt razvojnih programov za leto 2022, posledično je bila potrebna uskladitev večletnih projektov tudi za leto 2023,
  • prvi rebalans proračuna Občine Domžale za leto 2023 je Občinski svet potrdil 16. 3. 2023 zaradi umestitve novih projektov v proračun za leto 2023 na pobudo novega vodstva,
  • drugi rebalans proračuna Občine Domžale za leto 2023 je Občinski svet potrdil 28. 9. 2023, saj je bilo zaradi poplav 4. 8. 2023  proračun potrebno dopolniti z novo proračunsko postavko »Izločitev sredstev v stalno rezervo« za sredstva, ki so bila namenjena denarni pomoči prizadetim občanom v poplavah v višini 201.000 EUR, pomoči sosednjim občinam v višini 42.600 EUR in zagotovitvi dodatnih sredstev za sanacijo po poplavah,
  • tretji rebalans proračuna Občine Domžale za leto 2023 je Občinski svet potrdil 17. 11. 2023 zaradi odločitve vlade, da občinam dodeli 40 % predplačila za sanacijske ukrepe po avgustovskih poplavah. V proračunu je bilo potrebno prilagoditi načrtovane prihodke iz tega naslova in umestiti nove projekte v načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026, ki so se nanašali na sanacijo občinske infrastrukture, cest in obnovi mostu po poplavah.

    Urad županje Občine Domžale

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here