Kaj občinski svetniki menijo o astronomski 140 % podražitvi občinskega glasila Slamnik? Je za naš žep res brezplačnik!?

3
747

Na občinske svetnice in svetnike smo naslovili naslednja vprašanja:

“Prosimo za pojasnitev občankam in občanom zaradi podpore tako enormnega povečanja javnih sredstev, namenjenih za občinsko glasilo Slamnik v naslednjih letih. Podražitev ste izglasovali iz 100.000 eur na 240.000 eur.  V kamniški občini je strošek občinskega glasila Kamničan(ka) dobrih 50.000 eur na leto (pozor, za štirinajstdnevnik!). 
Občinska spletna stran je, z razliko spletnih strani okoliških občin, neprijazna uporabnikom (torej občanom) in je praktično nemogoče odkriti želene podatke. Večino iskanih podatkov je z datoteko potrebno prekopirati v računalnik, da je sploh možen vpogled. Iskalnik je praktično neuporaben… Več ali manj je torej spletna stran sama sebi namen, ali drugače povedano, kako čim bolj skriti podatke. Po transparentnosti je Občina Domžale na žalostnem 164. mestu v Sloveniji in nič ne kaže, da bi se razmere z aktualno politiko izboljšale.
Nas in seveda občane zanima, zakaj ne predlagate posodobitve spletne strani, saj na prvi pogled izgleda tako, kot da bi se v Domžalah ustavil čas.”


Glede na sprejeta proračuna za prihodnji dve leti, bi lahko vašim ugotovitvam dodali, da smo enormno povečali celotno porabo naše občine, saj so načrtovani rekordni primanjkljaji v prihodnjih dveh letih, tako bodo v naslednjih dveh letih odhodki v višini preko 105 milijonov evrov, načrtovanih prihodkov pa je zgolj 75 milijonov evrov, kar pomeni, da bo županja v naslednjih dveh letih zapravila za skoraj 3 leta proračunskih prihodkov. Takšno načrtovanje je neodgovorno, pa čeprav občinska uprava trdi, da primanjkljaja ne bo toliko, saj ne bodo uspeli vsega načrtovanega realizirati, kar pa zgolj poglablja skrb, da takšno vodenje občine ni odgovorno.
Res drži, da ima Občina Domžale približno 17 milijonov evrov prihranjenih sredstev, prenešenih iz presežkov preteklih treh desetletij, kljub temu pa je zapravljanje “občinskih prihrankov za hude čase” praktično v enem samem letu močno vprašljivo, sploh če upoštevamo dejstvo, da proračun še zdaleč ni razvojno naravnan, kot na ves glas poudarjajo v Listi Renate Kosec. Predstavitev proračuna se je zaključila s trditvijo, da je proračun uravnotežen in razvojen, nič od tega pa ne drži, saj 30 milijonov višji odhodki od prihodkov nakazujejo na 40% primanjkljaj teh dveh proračunov, kot sem že dejal, pa tudi razvojnih projektov ni zaznati prav veliko.
Praktično nič razvojnega ni na področju prometa, v katerem se naša občina dobesedno duši že zadnjih nekaj let, v prihodnje pa bo zgolj še slabše. Ob vseh stanovanjskih gradnjah, velikem povečanju prebivalstva in ekonomske aktivnosti se sam namreč ne spomnim, da smo v zadnjih 20 letih odprli eno samo novo povezovalno cesto, še tistih nekaj rondojev, ki vsaj dele občine razbremenjujejo pa je posledica mojega 10 letnega vztrajnega prepričevanja o primernosti gradnje krožišč tako iz vidika varnosti, kot iz vidika pretočnosti. Nikjer ni sredstev za ureditev in oživitev centra mesta, razen denarja za ureditev sistema parkiranja, ki je center mesta še dodatno opustošil in otežil in podražil življenje stanovalcev in zaposlenih v tem delu Domžal. V teh proračunih še ni sredstev predvidenih za nakup zemljišč in izgradnjo Zdravstvenega doma, niti za njegovo širitev, kar rešitev tega problema ponovno odlaga za nekaj let v prihodnost. Nikakršnih sredstev ni niti za prepotrebno selitev doma upokojencev ali za širitev kulturnega doma, katerega velikost ostaja enaka kot ob izgradnji pred več kot stoletjem. Tukaj moram omeniti tudi športno infrastrukturo namenjeno treningom mladih športnikov, kjer pravih rešitev ni, čeprav vse analize kažejo kronično pomanjkanje tako pokritih športnih površin, kot športnih površin na prostem, kar omejuje naše športne klube in mlade športnike posameznike pri njihovem udejstvovanju, rekreativce pa pri zdravem življenjskem slogu.
Edini večji projekt ostaja tako na kar 12 milijonov evrov ocenjena prenova bazena, ki bo očitno postal atrakcija, saj bo eden najdražjih takšnih objektov pri nas, še posebej če upoštevamo, da bo krit samo s šotorom in v pravem pomenu besede to ni pokrit bazenski kompleks. Projekt, ki je bil leta 2019 ocenjen na dobre 4 milijone evrov, kjer so bile vse ponudbe zavrnjene kot predrage, najcenejša je malo presegala 8 milijonov evrov, bomo sedaj realizirali očitno za 12 milijonov evrov. Pa naj razume kdor more.
In vse to v času, ko smo močno podražili cene vrtcev, še dodatno so se podražile že tako skoraj najdražje komunalne storitve, parkiranje pa je postalo privilegij. Zato gre razumeti dodatna vlaganja tudi v promocijo, tako preko lokalnega časopisa, kot prek raznih “neodvisnih” lokalnih portalov, ter inflacije srečanj, obiskov in sestankov. Kljub tem akcijam, pa sem vendarle prepričan, da bo tudi v Občini Domžale nastopil čas, ko bo svojo veljavo dobila tudi vsebina in ko občanke in občani ne bodo več zadovoljni samo z lepo formo. Kdorkoli bi neodvisno in strokovno ocenil prvo leto mandata aktualne oblasti, težko pride do drugačnih zaključkov, kot da prav veliko vizije in operativne sposobnosti do sedaj občanke in občani še nismo bili deležni.
Na pomanjkanje transparentnosti delovanja Občine Domžale opozarjam že več let, najlepše se to kaže preko nedostopnosti posnetkov sej občinskega sveta na zahtevo, vse ostalo pa je lepo zajeto v analizi, ki jo navajate. Na tem področju v novem mandatu še nisem zaznal kakršnihkoli izboljšav, na splošno pa lahko povem, da mi je kot opozicijskemu svetniku zelo težko predstaviti svoja mnenja in dejstva, ki ne pritrjujejo uradnim stališčem Občine Domžale širši lokalni javnosti.
Matej Oražem, Lista Mateja Oražma


Že sami ste navedli, da je občinsko glasilo Slamnik dejansko  postalo občinski samohvalilnik, pri katerem bralec pogosto dobi občutek, da se v naši občini cedita samo med in mleko in ves čas cvetijo rožice, tudi pozimi.
Verjetno, če se statistično preveri, smo v samemu vrhu v državi glede na višino javnih sredstev za občinski tiskani glasilnik – hvalilnik Slamnik. Se pravi, smo v vrhu tudi pred mestnimi občinami ne glede na to, da smo, kot občina, nekajkrat manjši in imamo občutno manj prebivalcev.
Velika “potrata” občinskega denarja se na žalost nadaljuje, na drugi strani se v občini cene izredno dvigujejo. Čas bo pokazal, kam bo pripeljalo tako razmetavanje denarja naših občank in občanov, kajti za glasilo Slamnik, ki izide le enkrat na mesec,  je 280.000 EUR namenjenih javnih sredstev na leto občutno preveč.  S tem, da glasilo Slamnik trži svoj oglaševalski prostor in dodatno ustvari veliko prihodkov na leto, je  vsekakor nesmiselno dodatno povečanje javnih sredstev zanj. Za primerjavo lahko vzamemo vse sosednje občine (razen Ljubljane), ki zagotovo vse skupaj ne zapravijo toliko denarja za svoje občinske glasilnike kot ga občina Domžale samo za enega.
Adis Škrijelj, Socialni demokrati


– Glede podpore povišanju sredstev za občinsko glasilo Slamnik: povišanje smo v svetniški skupini LTD podprli z dobrim namenom, da bi se v Slamniku lahko še bolj posvetili predstavitvi delovanja same občine Domžale, prav tako tudi bi lahko različna društva, ki jih v Domžalah ni malo, pridobila več možnosti za pisanja člankov in predstavitve njihovega delovanja. Tukaj smo v dobri meri upali na to, da bodo svoj prostor dobili različni perspektivni kulturniki, športniki, glasbeniki, ne nazadnje tudi različne politične opcije, s čimer bi se lahko soočila različna mnenja glede samega napredka v občini Domžale. Vsekakor je bila naša podpora v dobri veri, da bo glasilo namenjeno vsej zainteresirani javnosti v naši občini. Na žalost pa vsi skupaj dobivamo občutek, da glasilo postaja reklamni letak za vladajočo politično opcijo in samo županjo občine Domžale. Vsekakor upam, da se motim in se bo v nadaljevanju zadeva izboljšala.

– Tema spletne strani: v prejšnjem letu smo v mesecu marcu pripravili tudi amandma na to temo, ki pa je bil žal zavrnjen. Vsekakor si v svetniški skupini LTD želimo, da bi bile seje občinskega sveta objavljene na spletni strani in bi si jih lahko kadarkoli ogledali, na kar smo večkrat tudi opozorili in apelirali. Zaenkrat s strani vladajoče strani zadeva še ni bila uslišana. Želimo si, da bi bilo delovanje občinskega sveta bolj pregledno in vidno našim občanom. Sploh, ker je bilo v kampanji svetniške skupine LRK in same županje večkrat poudarjeno, da bodo delovali transparentno, zato se strinjam z vami, da bi bilo potrebno samo delovanje občinske uprave odpreti in približati občankam in občanom občine Domžale.
Boštjan Deželak, Lista Tonija Dragarja


“Nova” politika županje – še več denarja za „občinski hvalilnik“

Nadaljevanje sledi!

 

Oglasno sporočilo

3 KOMENTARJEV

  1. Papir za tisk se je res podražil za cca 40%. Stroški dela (tiska) za par odstotkov. Torej, stroški tiska so lahko dražji največ za 25!

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here