Županja uslišala željo direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale po povečanju dotacij glasilu Slamnik

1
3758

Za občinsko glasilo Slamnik 140% več javnega denarja (Vir: Občina Domžale).
V Domžalah za občinsko glasilo (mesečnik) 240.000 eur na letni ravni, v Kamniku za občinsko glasilo (štirinajstdnevnik) 50.000 eur!!!


Na direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale smo naslovili naslednja vprašanja:
Prosim za podrobno razčlenitev predvidenih stroškov, torej direktnih stroškov glasila in ločeno stroškov zavoda, s katerimi ste argumentirali potrebo po občutno večjem znesku javnega denarja.
Naj spomnimo: v letu 2022 ste prejeli 104.940 eur in v letu 2023 že 184.940 eur davkoplačevalskega denarja, a kot kaže, je bilo tudi tega premalo. Za  leti 2024 in 2025 je občinski svet sprejel sklep o povečanju dotacije na 240.000 eur za tekoče leto.
Občane zanima, za koliko se bodo povišali honorarji za članke, intervjuje in podobne prispevke. Prosim za cenike honorarjev, ki zajemajo leta 2022, 2023, 2024 in 2025.
Prosim tudi za fotokopije računov tiska in distribucije občinskega glasila Slamnik za obdobje: maj 2020, maj 2021, maj 2022, maj 2023

Domžale, 5.1.2024


Maj 2020

Distribucija in tisk, skupaj: 4.840,10 eur


Maj 2021

Distribucija in tisk, skupaj: 4.555,59 eur


Maj 2022

Distribucija in tisk, skupaj: 4.208,00 eur


maj 2023
Distribucija in tisk, skupaj: 8.404,41 eur


Z letom 2023 so se znatno povečali stroški tiska za glasilo Slamnik ter ostali stroški, ki izhajajo iz dejavnosti izdajanja glasila. Februarja 2023 smo zaradi podražitve tiska Slamnika stroške honorarjev za prispevke za Glasilo Slamnik znižali za približno 20%, kot je razvidno tudi iz razpredelnice v priloženem dokumentu. V letošnjem letu, 2024, nameravamo, v kolikor ne bo kakšnih nepričakovanih sprememb, obdržati takšne honorarje, kot so veljali za leto 2023. Za leto 2025 še nimamo izdelanega načrta.

GLASILO SLAMNIK PRIHODKI IN ODHODKI 2023
Prihodki:
OBČINA 184.940,00
OGLASI, ZAHVALE, NAROČNINA 22.441,73
SKUPAJ 207.381,73

Odhodki:
TISK 46.495,38
DISTRIBUCIJA 47.246,02
OBLIKOVANJE 16.880
HONORARJI 52.993
DRUGI STROŠKI 38.475
SKUPAJ 202.089,40
DELEŽ STROŠKOV PISARNIŠKEGA IN POTROŠNEGA MATERIALA, TELEFONA, ELEKTRIKE, OGREVANJA, ČIŠČENJA, RAČUNOVODSTVA TER DELEŽ PLAČ … IPD.

– Pri drugih stroških znesek ni končen, ker še nismo prejeli računov (ogrevanje, elektrika ipd.) za mesec december 2023

PRIHODKI:
Zaradi znatnega povečanja stroškov je bilo v proračunski postavki Občine zagotovljenih več
sredstev kot v letu 2022.
Prihodki od oglasov, zahval in naročnin so nižji, saj v letu 2023 ni bilo oglaševanja iz naslova volitev.

ODHODKI:
Povečal se je strošek tiska in distribucije. Strošek oblikovanja ter honorarjev ostaja podoben.
Glede na leto 2022 je znesek drugih stroškov precej višji, kar odraža dvig cen električne
energije, ogrevanja, predvsem pa čiščenja. Prav tako v letu 2022, zaradi nezadostnih sredstev, nismo upoštevali vseh skupnih stroškov, in smo delež prilagodili razpoložljivim sredstvom.

Jure Matičič, direktor Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
Domžale, 31.1.2024


DRUGI STROŠKI glasila Slamnik 38.475 eur!!!
Pri drugih stroških znesek ni dokončen, ker še nismo prejeli računov (ogrevanje, elektrika ipd.) za mesec december 2023 (direktor zavoda)


Kamničan/ka – štirinajstdnevnik
Strošek ene številke občinskega časopisa “Kamničan/ka” znaša trenutno 3.059,45 evrov.
V letu 2021 smo za financiranje omenjenega časopisa porabili 51.436,88 evrov, v letu 2022 55.028,18 evrov, v letu 2023 pa je bilo za navedeni namen doslej porabljenih 49.768,21 evrov proračunskih sredstev.
Občina Kamnik, 7.11.2023


28.12.2023 so izšle zadnje Finance v tiskani obliki, po 1. januarju so namreč vsebine ponujene le še na spletu.


Stroški tiska časopisa Domžalske-kamniške novice so se leta 2022 povečali za manj kot 30%. Papir se je podražil za cca 40%, stroški tiska pa cca 15%.
Urednik


Na nepregledni in zastareli spletni strani Občine Domžale je skoraj nemogoče najti želene podatke!
Da ni denarja za posodobitev, bomo težko verjeli.


“Nova” politika županje – še več denarja za „občinski hvalilnik“

Nagrada za delovno uspešnost direktorju Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Bivši župan je v šestnajstletni vladavini potrošil 500 milijonov evrov javnega denarja? Se nam obeta podoben scenarij?

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here