Zaradi številnih novih zaposlitev v občinski upravi Občine Domžale se stroški plač zaposlenih iz leta v leto povečujejo

0
512

V javni in državni upravi imajo uradniki dejansko nizke plače. Večja težava pa je v velikem številu zaposlenih, ki se vsako leto povečuje. Zaradi prostorske stiske v občinski zgradbi, so celotni oddelki preseljeni na različne lokacije po mestu.
Pogosto slišimo opravičila občinskih uprav, da so kadrovsko podhranjeni ali da ne zmorejo, ker država od njih zahteva vedno več birokratskih opravil. Mogoče tudi zato ustvarjajo nove oddelke in službe, kot so Služba za evropske projekte ali npr. Služba za turizem ipd. Vendar pa se ob tem poraja vprašanje, ali so te službe res nujne ali gre le za ustvarjanje novih delovnih mest za “prijatelje”? Ta trend je še posebej opazen po vsakih volitvah.
Situacija v Domžalah postavlja resna vprašanja o upravljanju s financami in odgovornosti do davkoplačevalcev. Potrebna je transparentna analiza stroškov in učinkovitosti občinske uprave. Ali so res vsi zaposleni nujni? Ali je res potrebno takoj nadomestiti vsakega delavca, ki se upokoji ali prekine delovno razmerje? Pred tridesetimi leti, ob občutno večji občini (Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče, Domžale), je bilo zaposlenih manj, kot polovico zdajšnjih uradnikov.
Davkoplačevalci Domžal si zaslužijo odgovorno in transparentno upravljanje s svojimi sredstvi. Občinska uprava se mora zavedati, da ni neomejenega vira financ in da je za vsako porabljeno evro odgovorna ljudem, ki ga prispevajo.


Celoten strošek plač zaposlenih na Občini Domžale je znašal:
– v januarju 2020: 174.468,55 EUR
– v januarju 2021: 236.663,03 EUR (dodatki)
– v januarju 2022: 200.535,91 EUR
v januarju 2023: 209.011,73 EUR
– v januarju 2024: 241.536,01 EUR.
Vir: Občina Domžale


Na Urad županje smo naslovili naslednja vprašanje:
“Koliko zaposlenih v občinski upravi Občine Domžale se je upokojilo, na novo zaposlilo in koliko je trenutno zaposlenih oseb? Na katerih pozicijah je prišlo do menjave kadrov, v kolikor je do tega prišlo? Kakšni so načrti na področju zaposlovanja v letu 2025? Zanima nas tudi, kako rešujete prostorsko stisko, glede na nove zaposlitve.«

Odgovor:
od začetka mandata županje mag. Renate Kosec se je upokojilo osem oseb, šest oseb pa je odpovedalo pogodbo o zaposlitvi. Na novo je pogodbo o zaposlitvi sklenilo šestnajst oseb, od tega dve vezani na mandat županje. 
Do menjave kadrov ni prišlo. Trenutno je na Občini Domžale zaposlenih 70 oseb.
Glede na kadrovski načrt za leto 2025 ni predvideno povečanje števila zaposlenih.
Prostorske stiske zaenkrat nimamo.
Domžale, 14.2.2024

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here