Nova regijska bolnišnica v Domžalah? (1.april)

2
28888

Domžalska županja je županom 18 občin poslala pismo, v katerem jih poziva, da izrazijo podporo Domžalam za lokacijo nove regijske bolnišnice. Ministrstvo za zdravje je namreč naročilo novo analizo, na podlagi katere naj bi določilo lokacijo nove gorenjske regijske bolnišnice.

Razmišljanja o novi regijski bolnišnici so stara že deset let. V okviru nacionalnega razvojnega programa so zanjo zagotovljena tudi sredstva, vendar jih je treba porabiti do leta 2032, zato je treba z izvedbo projekta pohiteti.

Županja je izpostavila tudi bližino komunalne infrastrukture, drugih pomembnih javnih ustanov, kot so zdravstveni dom, gasilski dom, dom za starejše, varovana stanovanja, prav tako razvejeno prometno infrastrukturo in dobro organiziran javni potniški promet. Pomembna se jim zdi tudi bližina avtoceste, ki pa je od lokacije ravno prav oddaljena, da hrup ne bi imel vpliva na delovanje bolnišnice. V neposredni bližini morebitne bodoče regijske bolnišnice v Domžalah bo tudi najmanj 660 novih stanovanj (Mačkovci), kar bi pomenilo tudi možnost bivanja za zaposlene v tej ustanovi.
Skladno z objavljenim javnim pozivom za zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb za nakup zemljišč za morebitno gradnjo nove regijske bolnišnice je Občina Domžale ponudbe sprejemala do 31. januarja 2024. Na objavljen javni poziv je prejela šest ponudb, ki ustrezajo predpisanim kriterijem.
Analiza, ki jo je naročilo ministrstvo, je prva, ki preverja dejansko stanje na vseh lokacijah. Kot so pojasnili, so se dosedanji postopki glede izbire lokacije za gorenjsko bolnišnico v največji meri osredotočali na dostopnost za paciente, v nezadostni meri pa so bile opravljene presoje, ki se nanašajo na urbanistično ustreznost posamezne lokacije z vidika umeščanja v prostor, analizo obstoječe in potrebne komunalne infrastrukture, ekonomiko in oceno možne časovne dinamike izvedbe na posamezni lokaciji, pa tudi na primerjavo ustreznosti lokacij z vidika zdravstvenih potreb ter rangiranje vseh okoliščin pri predlogu najustreznejše lokacije.

V tej luči je tudi bolj razumljivo zavlačevanje Občine Domžale s pričetkom gradnje prizidka Zdravstvenega doma Domžale, ki bi danes že moral biti v zaključni gradbeni fazi. Kot so pokazale občinske analize in poglobljene študije, bi bil prizidek (velikosti 2.000 kvadratnih metrov, kar ni malo) v naslednjih letih premajhen glede na hitro rast prebivalstva. Podobno se je pokazalo tudi pri prenovi Železniške postaje Domžale, kjer je država vizionarsko zgradila velike perone, ki bodo zadostovali vsaj naslednjih sto let.

Uredništvo

Oglasno sporočilo

2 KOMENTARJEV

  1. Katere dejavnosti bi se preselile v načrtovani prizidek ZD?
    Točno vemo, katere dejavnosti bi se preselile v prizidek, če bo sprejeta ta rešitev. Ves čas smo namreč sodelovali pri pripravi načrtov tlorisov in opreme. V prizidek bi se umestile Služba NMP in Reševalna postaja, Laboratorij, RTG, UZ, specialistične ambulante ter 20 družinskih ambulant.
    Direktorica Zdravstvenega doma Domžale mag. Renato Rajapakse, dr. med., spec.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here