T e D n i (K) Občine Kamnik (2.4.2024)

0
535

Sanacija po poplavah

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikovDirekcija RS za vode je na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah, skupaj s podjetjem Hidrotehnik d. o. o., ter podizvajalci  izvaja sanacijo po poplavah.

urejanje in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov. Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23.

Obisk državnega sekretarja in vodja Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica

Državni sekretar in vodja Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je v četrtek, 28. marca 2024, s sodelavci in vodjo Državne tehnične pisarne Blažem Dolinškom v Kamniku opravil pogovore z lastniki objektov, predvidenih za morebitno odstranitev. V naši občini so bili na seznamu evidentirani trije taki objekti.

V uvodnem nagovoru je g. Šefic poudaril, da bo končna odločitev o odstranitvi objektov oz. preselitvi temeljila na podlagi strokovnega mnenja, pri čemer bodo le ti pripravljeni v okviru strokovnih institucij in s sodelovanjem statikov, geologov ter drugih strokovnjakov. Strokovno mnenje bo nato obravnaval še Svet vlade za obnovo, ki bo moral strokovno mnenje potrditi. Nato bodo na vrsti cenitve in podpis pogodb. Prebivalci bodo imeli več možnosti, med drugim plačilo odškodnine, izgradnjo tipskega nadomestnega objekta ali drugo obliko nastanitve, kot so stanovanja. Poleg tega bo vsak prizadeti občan imel možnost poiskati objekt, ki ga država lahko odkupi in prenese v njegovo lastništvo.

Župan Matej Slapar se je zahvalil vsem prisotnim s strani državnih služb za konstruktivno sodelovanje ter izpostavil, da je v teh najbolj kritičnih primerih nujno poiskati optimalne rešitve za občane ter da je potrebno vsako situacijo obravnavati individualno.

 V nadaljevanju so bili s predstavniki državnih služb, predstavniki Občine Kamnik in lastniki objektov opravljeni individualni pogovori.

Sanacije plazov

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oziroma so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanacijo plazu nad objekti v Godiču je v zaključni fazi. Na največjem plazu je izveden torkret, s katerim je prekrito drenažno rebro. V naslednjih dnevih, če bo vreme dopuščalo, bo izvedena še zatravitev in končna ureditev dostopnih poti. Na drugem plazu poteka zapiranje brežine nad opornim zidom in dostopni poti, humusiranje brežine in odvoz izkopanega materiala na deponijo.

Košišah je bila izvedena uvedba v delo izvajalcev. Ko bodo vremenske razmere dopuščale (sušno obdobje), se bo pričelo z izvajanjem del.

Stahovici je zaščitni oporni zid zaključen izveden je dokončni zasip z drenažnim peskom. V teku je izvedba odvoda drenaže v meteorno kanalizacijo.

V teku je evidenčno naročilo za izbiro izvajalca sanacije plazu v Lanišah.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču. V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projekt za katere čakamo recenzijsko poročilo in odobritev. Glede na prejete recenzije s strani Državne tehnične pisarne projektanti izvajajo popravke in odgovore.

Za sanacijo plazu v Bistričica ter Potok v Črni je bila na Državne tehnične pisarne posredovana dopolnjena projektna dokumentacija in podani odgovori na recenzijska vprašanja čakamo na potrditev recenzentov.

Za izvedbo sanacije za objekti v Zagorici nad Kamnikom je v teku podpis pogodbe z izbranim izvajalcem in pričetek del.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Kršič, Briše, Županje njive, Stari grad, Hrib pri Kamniku ter več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik država bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu BLATE umirile. Po besedah predstavnika državne tehnične pisarne je v teku tudi pregled in recenzija projekta ureditve hudournika Blatnica in Bistričica, ker se trenutno pojavljajo največje aktivnosti – manjši podori. Potekajo operativni sestanki ekipe. V Klemenčevem bo nameščena nova naprava za monitoring in spremljanje stanja.

V teku je izvedba monitoringa vseh večjih plazov z dronom za ugotavljanje sprememb in potrebnih dodatnih ukrepanj.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Gradbeništvo Prestor, d. o. o., mora v zvezi s sanacijo usadov oziroma plazov na odsekih Hrib pri Kamniku (JP 661105), območju Tunjic (LC 039721), Stolnika (JP 660511) in Podloma (LC 161021) izvesti le še asfalterska in druga zaključna dela.

V tem mesecu bo izvajalec del, Lavaco d. o. o., predvidoma pričel z izvajanjem gradbenih del za sanacijo kanalizacije (II. faza) na območju Bistričice.

Potrjena je bila dokumentacija za izvedbo sanacije primarnega vodovoda na odseku med Spodnjimi Stranjami in Fužinami, v teka pa je postopek izbire izvajalca.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Povežimo Kamnik z EU

V okviru projekta “Povežimo Kamnik z EU”, ki bo od 5. do 6. aprila 2024 potekal v Kamniku in Mekinjah, pripravlja Društvo Mladi Evropejci Gorenjska v sodelovanju s Študentskim klubom Kamnik in s podporo Zavoda Movit več aktivnosti v vaši občini.

Poglavitna bo potekala v petek, 5. aprila 2024, ko bodo na Glavnem trgu v Kamniku pripravili interaktivno stojnico, s katero bodo mlade ozaveščali o vseevropskem tednu mladih, ki letos poteka od 12. do 19. aprila, hkrati pa bodovse mimoidoče opominjali na bližanje volitev poslancev v Evropski parlament, do katerih nas ločita le še dobra dva meseca, in izjemen pomen udeležbe na njih, saj predstavljajo temeljni način posredne demokracije, ki jo izvajamo pod žarometi evropskih luči. Poudarjajo, da gre za strogo apolitične aktivnosti.

Stojnica bo na Glavnem trgu stala predvidoma od 11.30 do 19. ure.

Oddelek urejanje prostora

Javno je razgrnjena lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora KA-42 v mestu Kamnik za določitev odstopanja od določil OPN občine Kamnik

Predmetno območje predstavlja stavbo nekdanje mesne predelovalne industrije in prodajalne mesnice, z obstoječimi parkirnimi površinami, cesto – dostopom do sosednje parcele št. 173/1 1911-Kamnik ter površino ob vodotoku Kamniška Bistrica. Načrtovana je rekonstrukcija stavbe v skladu s predhodnimi projektnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, območna enota Kranj. Načrtovana je povrnitev obstoječih dejavnosti, ki so sprejemljive na območju kulturnega spomenika Mesta Kamnik. Opuščena je dejavnost mesne predelovalne industrije, preostale že obstoječe vrste dejavnosti v stavbi se bodo lahko umestile v rekonstruirano stavbo.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi https://www.kamnik.si/objava/897435.

Oddelek za razvoj in investicije

Nacionalna akcija POLNI ZAGONA

Polni zagona kolesarimo v službo je nacionalna pobuda za spodbujanje kolesarjenja in spreminjana vsakodnevnih potovalnih navad. Zato vas vabimo, da se tudi vi priključite in sodelujete v izzivu Polni zagona kolesarimo v službo ter se pridružite mnogim drugim posameznikom in podjetjem, ki želijo prispevati k večji trajnostni mobilnosti. S kolesarjenjem v službo lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju obremenitve okolja in prometnih zastojev, hkrati pa si zagotovi tudi bolj zdrav način potovanja. Sodelovanje v izzivu je koristno za vse, zato se pridružite in postanite del pozitivne spremembe.

Gre za 7-tedenski izziv v aprilu in maju 2024, v katerem posamezniki ali ekipe na spletni strani polnizagona.si  dnevno beležijo poti, ki so jih namesto z avtom opravili s kolesom. Med potekom akcije bodo sodelujoči prejeli koristne nasvete o kolesarjenju, se povezali z drugimi kolesarji, za dodatno spodbudo pa bodo organizatorji poskrbeli tudi za zanimive nagrade.

Lani so se akciji pridružili prebivalci vsake druge občine. Sodelovala je tudi Občina Kamnik, v sklopu akcije pa smo izvedli mini servise koles za naše občane.

Pridružite se nam tudi vi. Začnemo v ponedeljek, 8. aprila.

Klik za več informacij: https://polnizagona.si/#/o-izzivu

Partnerji projekta so IPoP – Inštitut za politike prostora, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo in Urbanistični inštitut RS vas vabimo, da postanete del gibanja za boljše okolje in zdravje.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here