V Domžalah dve kopalni sezoni brez bazena

0
1781

Na Urad županje smo naslovili naslednja vprašanja:

“Bliža se kopalna sezona, ki pa tokrat za uporabnike ne bo ugodna. Lahko občanom sporočite, kakšni so načrti glede prenove: začetek, koliko časa bo trajala, kaj bomo pridobili itd. Seveda občane zanima tudi, kolikšen bo strošek gradnje in opreme bazena, kolikšen bo strošek balona in ali bo res vsakoletna postavitev in spravilo balona stala približno 400.000 evrov, kot je bilo zapisano v občinskem mediju. Želeni podatek je tudi ime izvajalca in način izbire, torej ali je bil razpis ponovljen glede na prejete visoke ponudbe v prejšnjem mandatu.”
Domžale, 21.5.2024

Odgovor:
Projekt prenove bazen je v teku. Na portalu javnih naročil je objavljen razpis za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del, na katerega se lahko izvajalci prijavijo do 7. junija 2024. Pričetek gradbenih del se predvideva do konca julija letos. Gradbeno-obrtniška dela bodo trajala predvidoma do konca leta 2025, v prvih mesecih 2026 pa se pričakuje tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Bazen naj bi bil tako spet na voljo za kopalno sezono v letu 2026.
V sklopu novogradnje je predvidena izgradnja velikega plavalnega bazena, malega bazena, vodne površine, tobogana, servisnega objekta, spremljevalnih prostorov (gostinski lokal, garderobe, sanitarije …) ter drugih manjših elementov v sklopu končne zunanje ureditve. V sklopu projekta obnove kopališča Domžale bo potrebno zagotoviti tudi nadomestno transformatorsko postajo za obstoječo TP TENIS PARK.
Vrednost gradbenih, obrtnih in instalacijskih del bo znana po prejemu ponudb, prejetih v postopku javnega naročanja, projektantska ocena investicije pa znaša okvirno 11 mio evrov z DDV. Vrednost balona znaša okvirno 350.000 evrov z DDV. Ocenjena vrednost postavljanja oz. pospravljanja balona znaša okvirno 10.000 evrov, na okvirno 400.000 evrov pa so ocenjeni obratovalni stroški v času prekritja balona.
Urad županje Občine Domžale

10 let do realizacije projekta!


Iz arhiva
Vprašanje za Urad župana Občine Domžale

Pri prenovi domžalskega kopališča, ki je po zadnjih podatkih za zdaj padla v vodo, je kar nekaj nejasnosti.
Prosimo vas za obrazložitev, kdo je odgovoren (fizična ali pravna oseba) za večmilijonsko odstopanje pri izračunu vrednosti projekta prenove, glede na dejanske ponudbe.
Kako se lahko projektivni biro zmoti v pripravi cene, glede na navedene specifikacije oz. kaj je, po vašem mnenju razlog za tako visoke ponudbe, ki so prispele na razpis?
Kakšni bodo nadaljnji postopki glede prenove kopališča ter ugotavljanja odgovornosti za ne realizacijo projekta?
Odgovor:

Za obnovo kopališča Domžale je Občina Domžale v letu 2016 pridobila idejno zasnovo, ki jo je izdelal arhitekturni biro Ravnikar Potokar d.o.o.. Na podlagi omenjenega projekta je bil izdelan investicijski program, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Domžale v juniju 2018. Na javni razpis, ki ga je Občina Domžale maja 2019 objavila na portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu e-JN, seje javilo sedem ponudnikov.
Res so ponudbe bistveno presegale ocenjeno vrednost investicije, vendar se cene oblikujejo na prostem trgu.
Bistveni in odločilni razlog za tako veliko odstopanje pripisujemo trenutnemu stanju na slovenskem trgu gradbenih storitev in materiala, katerih cene so se samo lani dvignile za 20% do 30%. Prav tako je ponudnikov storitev na trgu malo, zato imajo le ti v sled velikega dela bistveno višje cene.
V nadaljevanju bo Občina Domžale pridobila strokovno študijo o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah ter izvedbi nujnih vzdrževalnih del na obstoječem kopališču.
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here