Je bilo res potrebno prenoviti avtobusno postajo, saj na novi ni zaznati posebne dodane...

Očitno je v občinski blagajni preveč denarja. Predvsem se pa sprašujemo, če je bilo res potrebno prenoviti avtobusno postajo, saj na novi ni zaznati...

Kislice, domislice … (Domžalsko-kamniške NOVICE 8 2021): Nečimrnost občine Domžale za javni denar

Ste tudi vi opazili kakšno po(ne)srečeno domislico v vaši bližini? Sporočite nam, da si jo skupaj ogledamo in se ji skupaj z bralci kislo...

S košnjo razbremenilnika Pšate do višje poplavne varnosti v občini Mengeš

V letu 2021 se je Občina Mengeš odločila za košnjo razbremenilnika Pšate tudi v jesenskih mesecih. Razbremenilnik je bil pokošen od mostu na Kolodvorski...

Vprašanje za Direkcijo Republike Slovenije za vode glede čiščenja struge Kamniške Bistrice

Iz struge Kamniške Bistrice je bilo pri letošnji sanaciji v mesecu avgustu in septembru odpeljano po oceni Občine Domžale cca 5.000 kub. m naplavin...

Otvoritev novega poslovilnega objekta v Blagovici

V Blagovici so tokrat ob pomoči župnije, Krajevne skupnosti Blagovica in Občine Lukovica v petek, 24. septembra 2021, svojemu namenu predali poslovilni objekt, ki...

Kislice, domislice … (Domžalsko-kamniške NOVICE 7 2021): Klopce ob neuglednem parku Pod kostanji

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale: "Kdo je postavil lesene klopce na robni zidek ob parku pri nekdanjem Kovinarju? Turistično društvo Domžale ali občinska uprava?...

Na otvoritvi prenovljenega in novega vodohrana na Dobenu o pomenu oskrbe z vodo

Občina Mengeš je v letu 2020 pristopila k posodobitvi starega in gradnji novega vodohrana na Dobenu, z namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo in...

Zakaj občina dopušča, da zasebni lastniki zemljišča ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače zemljišče...

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje: "Po Zakonu o vodah mora biti obrežni pas ob Kamniški Bistrici 15 metrov prost. Tudi občinski...

Na otvoritvi ceste v Topolah zaigrala Mengeška godba

V drugi polovici avgusta se je začela modernizacija ceste od avtobusne postaje ob glavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Dela so bila...

Kislice, domislice … (Domžalsko-kamniške NOVICE 7 2021): V beton ujete Domžale

»Kraj zadovoljnih ljudi« je slogan, ki ga občina že dalj časa oglašuje kot dokaz, kako lepo je živeti v našem mestu. Pa je res? Ujeti...

Uvodnik Domžalsko-kamniške NOVICE 08 2021: Oziranje proti soncu

Smo kot polje sončnic! Nenehno iščemo sonce, se obračamo za njim, hrepenimo po njem, pa vendar smo z nogami vkopani v to našo lepo slovensko...