Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 20/2010)

Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 13.december 2010 OBČINA DOMŽALE Vprašanja, na katera bralci že dolgo čakajo odgovore! Očitno so pretežka ali pa... - Ali so kje javno objavljeni rezultati...

NOV!CE 15 2019: Vprašanja za župana Občine Domžale

»V javnost so prišle informacije glede novogradnje na Ljubljanski 36 v Domžalah. Konkretno, iščejo se prostori za preselitev Rdečega križa in Karitasa. So že...

Nadaljujemo z načrtovanjem širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže

Zdravstveni dom Domžale zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj...

TeDni(K) Občine Kamnik (5.11.2018)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d.,...

Vprašanja za župana Občine Domžale

V letošnjem letu je Občina Domžale porabila po javno dostopnih podatkih na spletni strani Protikorupcijske komisije ERAR pod postavko Druga plačila kar 646.649,92 EUR....

Žalni slovesnosti v Loki pri Mengšu in Mengšu

Vir: Občina Mengeš; 4.november 2014 Spomin na žrtve vojn in vojnega nasilja smo z žalnimi slovesnostmi v Loki pri Mengšu in pri spomeniku Talcem na...

TeDni(K) Občine Kamnik (16.9.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

TeDni(K) Občine Kamnik (18.11.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del...

Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

Ogorčenje v skoraj vseh KS Občine Domžale je malo popustilo po obvestilu občinske uprave, da bodo sredstva, namenjena delovanju le teh, v letu 2017...

Občinski svetniki se vam predstavijo – Uroš Breznik

Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 14.december 2010 Vas zanima, kdo bo v prihodnjih štirih letih oblikoval novo "lokalno vlado"? Kaj novega nam obljubljajo? Ali že uresničujejo zastavljene...

Vprašanje občana za JKP Prodnik in odgovor komunalnega podjetja

Kakšna je cena ključavnice na zabojniku za mešane komunalne odpadke ter kakšna je nabavna cena ključavnice? Zanima nas tudi kolikšen je strošek namestitve ključavnice...