Izpostavljeno

Županova projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev je končala z delom, kot je...

Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev Imenoval jo je župan 30.4.2019, in jo vodi podžupan Tomaž Deželak. V njej so člani še podžupanja Renata...

Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 4 2022)

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednja vprašanja: Na pločnik, v lanskem letu prenovljene Miklošičeve ceste v Domžalah, so postavili ogromne betonske ovire. Lahko...

Kam in zakaj je bila odpeljana skulptura Vodnjak iz Slamnikarskem parku pri občinski zgradbi...

Naključne in stalne obiskovalce Slamnikarskega parka zanima, kam je "izginila" že več kot 15 let nedelujoča fontana. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da skrivnost...

Občani bomo ob Kamniški Bistrici dobili dobili nov prostor za sprostitev, ki ga očitno...

Pri novem mostu na Viru pri Domžalah, v bližini gostinskega lokala Sahara, sprehajalcem neznano podjetje gradi otroško igrišče. Ker nikjer ni bilo opaziti predpisane...

4.041,13 EUR za igralo v gozdu. Za otroke gre, ne?

Od višine se zvrti, pravi pesem, nam pa se je zvrtelo od stroškov za pravljične poti po Šumberku, ki segajo skoraj do neba. Kaj potrebuje...

Kdo v Domžalah ne mara kolesarjev ali, varčuje se tam, kjer se ni bi...

Iz Urada Občine Domžale smo dobili, milo rečeno “hecen” odgovor. Kot je bilo že javno objavljeno, si je občina Domžale glede klančin za kolesarje...

Še dolgo NE pokrita tržnica v Domžalah

Kar nekaj naših bralcev in rednih obiskovalcev domžalske tržnice se je že večkrat obrnilo na nas z vprašanjem glede pokritja le te. Ker bi...

Četudi bi bile luči desetkrat dražje, to ne bi nikogar zmotilo!

Po dveh letih zaključujemo sago o pregrešno dragih in na oko preštevilnih uličnih svetilkah na prenovljeni Kolodvorski ulici v Domžalah. Iz Urada župana sporočajo,...

NOV!CE 08 2020: Vprašanja za župana Občine Domžale

Kar nekaj naših bralcev in rednih obiskovalcev domžalske tržnice se je že večkrat obrnilo na nas z vprašanjem glede pokritja le te. Ker bi...

Poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale o opravljenem nadzoru prenove avtobusne postaje v centru...

UGOTOVITVE a) prvi del — zbiranje ponudb Iz prejete dokumentacije je razvidno, da je ocenjena vred-nost naročila (brez DDV) 30.000 EUR in 36.600 EUR (z...

Prosim, eno gasilsko!

Tako smo  rekli, kadar smo želeli, da se vesela družba fotografira skupinsko, vsi na eni sliki, za lep spomin. V znamenju gasilcev je minila...