Izpostavljeno

Kar želite – to dobite!

Zadnji modni krik magistrice na čelu občine je uresničevanje želja občanov. Temu se bolj imenitno reče »participativni proračun«, kar preprosto pomeni, da pri izvedbi...

Nova regijska bolnišnica v Domžalah? (1.april)

Domžalska županja je županom 18 občin poslala pismo, v katerem jih poziva, da izrazijo podporo Domžalam za lokacijo nove regijske bolnišnice. Ministrstvo za zdravje...

Županja uslišala željo direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale po povečanju dotacij glasilu Slamnik

Za občinsko glasilo Slamnik 140% več javnega denarja (Vir: Občina Domžale). V Domžalah za občinsko glasilo (mesečnik) 240.000 eur na letni ravni, v Kamniku za...

V Domžalah podražitev komunalnih storitev kljub dobičku Javnega komunalnega podjetja Prodnik

Na 10. seji občinskega sveta, ki je potekala 16.11.2023, so izglasovali podražitev komunalnih storitev. Kljub prejšnjemu, nasprotnemu stališču večine občinskih svetnikov in svetnic na...

Pa jo imamo, veliko in lepo!

Ob pogledu na našo novo pridobitev železniško postajo, se najbrž marsikakšnemu zavednemu Domžalčanu (Domžalcu?) razširijo prsi in orosijo oči od ponosa in ganjenosti, saj...

Pogovor z direktorico Zdravstvenega doma Domžale mag. Renato Rajapakse, dr.med., spec.: »Gasimo požare, prave...

Z vprašanjem, kako rešiti prostorski problem Zdravstvenega doma Domžale se že dalj  časa ukvarja županstvo in občinski svet, problematika pa zadeva predvsem občane domžalske...

Domžale – občina sfiženih načrtov

Še leto nazaj smo lahko prebirali zapise o projektih in najbolj racionalnih možnih rešitvah za strogi center našega mesta: naj bo nadzemna ali podzemna...

Dve sosednji občini, dva različna pogleda na transparentnost

5. seja občinskega sveta Občine Domžale https://www.domzale.si/objava/757591 3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik https://www.kamnik.si/objava/755764 T e D n i (K) Občine Kamnik (24.4.2023)

Občinsko glasilo Slamnik se ukinja…

... Domžalsko-kamniške NOV!CE, tednik, v vsak nabiralnik brezplačno! Pa smo le dočakali! Prvič v 30-letni zgodovini našega obstoja smo dobili priložnost, da se po natančnih študijah...

Gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Domžale je že 5 let v fazi projektiranja!

So bila vsa ta leta izgubljena v (namernem?) zavlačevanju s figo v žepu in iskanju vedno novih idej in razlogov, zakaj faza projektiranja še...

Ideje za srečno mesto

Smo res srčno ali celo srečno mesto? Tako nam prišepetavajo občinski načrtovalci naše sreče in to na veliko reklamirajo v občinskem časopisu ter spodbujajo...