Kontakt

Ustanovitelj in izdajatelj:
ZAVOD INFOBIRO

Domžalsko-kamniške NOV!CE
Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale

Tel.: 01/721-94-60, 041/285-103
El. naslov: novice@domzalske-novice.si

www.domzalske-novice.si

www.facebook.com/domzalskenovice