Politika

Podpisana pogodba o sofinanciranju rekonstrukcije Slovenske ceste in začetek ureditve središča Mengša

Na Občini Mengeš so obnovo Slovenske ceste napovedali že takoj po otvoritvi manjkajočega dela obvoznice v občini, ki je tranzitni promet preusmerila iz Slovenske...

TeDni(K) Občine Kamnik (17.1.2022)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku V preteklem tednu je...

Občina Domžale je sprejela predstavnika dveh skupnih kotlovnic z območja občine

Toni Dragar, župan občine Domžale, se je odzval pobudi predstavnikov skupinskih kotlovnic na Miklošičevi ulici in Ulici Matije Tomca ter v petek, 13. januarja...

Gradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze v širini 2,5 metra in dolžini 2.08 kilometra

V občini Domžale si z izvajanjem različnih projektov prizadevamo za vzpostavitev infrastrukture, ki bo občankam in občanom omogočala trajnostno mobilnost. Eden izmed projektov je...

TeDni(K) Občine Kamnik (10.1.2022)

Oddelek za družbene dejavnosti Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik V preteklem tednu je izvajalec pospešeno nadaljeval z deli, povezanimi z izgradnjo kabelske kanalizacije za...

Občini Lukovica negativno mnenje računskega sodišča

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Lukovica v letih 2018 in 2019 ter občini izreklo negativno mnenje. Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju...

Župan Občine Moravče podpisal pogodbo za prenovo Zdravstvenega doma Moravče in gradnjo druge splošne...

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je z izvajalcem del Arba Plus, ki ga je zastopala direktorica Živa Šimenc, podpisal pogodbo za prenovo Zdravstvenega...

TeDni(K) Občine Kamnik (3.1.2022)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Nove opozorilne table na Ljubljanski cesti Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...

TeDni(K) Občine Kamnik (27.12.2021)

Oddelek za družbene dejavnosti Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli, in sicer skladno s terminskim planom. Polagala se je armatura...

Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 11 2021)

Občina v drugi polovici decembra organizira kar nekaj zabavnih dogodkov. Pri oglaševanju le teh morebitna vstopnina ni omenjena. V kolikor tega podatka ni, je...

Kolumna NOV!CE 11: Obrat

Ravnokar smo prešli tisti trenutek, ko je bilo sonce najnižje nad nebesnim ekvatorjem. Zimski solsticij zaznamuje začetek tistega čemur pravimo zima. Noči so najdaljše,...