7,5 MIO EUR za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniški postaji Domžale

0
2656

Občani so zaskrbljeni in sprašujejo, zakaj pri načrtovanem podhodu pri železniški postaji Domžale ne bo klančin, saj bodo pri tem kolesarji in starši z otroškimi vozički zagotovo prikrajšani. V projektu je bilo to, na željo Občine Domžale, predvideno, a naknadno umaknjeno. Poraja se tudi vprašanje, če so dvigala res potrebna, saj bi bila rešitev s klančinami popolnoma ustrezna, mnogo cenejša in tudi prostora za izvedbo je dovolj. Kaj lahko se zgodi, da bomo čez nekaj let železniško postajo premaknili k prazni Parkirni hiši P+R, ki sedaj zaradi oddaljenosti ne služi svojemu namenu…

Ker je 7,5 MIO EUR, izjemno visok znesek (h kateremu smo prispevali prav vsi državljani) za tako prenovo, se poraja vedno več vprašanj, koliko koristnih pridobitev bomo občani s tem deležni. Morda bo to metro, ki bo rešil zagato vsakodnevnih zastojev zaradi spuščenih zapornic na Ljubljanski cesti pri občinski stavbi? Vsekakor bi bil pa tudi podhod na tem mestu dosti bolj smiseln kot načrtovani, pri železniški postaji, kjer bi prečkanje proge lahko onemogočili tudi z ograjo.

_______________________________________________________________________

Odgovor Direkcije za infrastrukturo RS

Na železniški postaji Domžale je predvidena nadgradnja železniške infrastrukture, ki bo
zajemala nadgradnjo tirov, tirnih naprav in peronov, gradnjo podhoda z dvigali in ureditev
parkirišča ob postaji. Z izvedbo nadgradnje železniške postaje bo zagotovljena
interoperabilnost, povečana bo zmogljivost postaje, omogočeno bo fleksibilnejše odvijanje
prometa in obratovanje daljših vlakov. Za potnike bo zagotovljena uporabnikom prijaznejša
infrastruktura, prilagojena gibalno oviranim osebam in nenazadnje bo z nadgradnjo povečana tudi stopnja varnosti.
V idejni zasnovi za nadgradnjo železniške postaje Domžale je bila predvidena gradnja novega podhoda vključno s kolesarskimi klančinami, vendar se je Občina Domžale odločila, da kolesarskih klančin na območju železniške postaje ne potrebuje. Je pa po naših informacijah kolesarska pot predvidena na B strani postaje (smer Kamnik) ob cestnem nadvozu in na A strani, kjer je predviden cestni podvoz. Ne glede na zapisano, bo na stopnišču podhoda na železniški postaji Domžale nameščen kanal po katerem bo možno zapeljati kolo. Ker je pri novogradnji oziroma nadgradnji podhodov na železniških postajah potrebno upoštevati tehnične specifikacije za interoperabilnost, ki glede dostopnosti železniškega sistema za invalide in funkcionalno ovirane osebe zahteva obvezno vgradnjo dvigal za dostop gibalno oviranim osebam na perone, je vgradnja dvigal na železniški postaji Domžale obvezna, tudi v primeru gradnje kolesarskih klančin.
Izvennivojski prehod (NPr) Ljubljanska cesta na železniški progi Ljubljana–Kamnik Graben, ki ga omenjate, bo obravnavan v fazi študije variant za državni prostorski načrt. Ker pa je
nadgradnja železniške postaje Domžale predvidena že v začetku leta 2022, je edino smiselno, da se podhod umesti ob železniškem poslopju.

Lep pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi

Oglasno sporočilo