Sečnja dreves na Šumberku

0
1202

V zadnjem času smo prejeli nekaj vprašanj na temo sečnje dreves na Šumberku, zato bi radi pojasnili naslednje. Šumberk je pretežno v zasebni lasti in lastniki imajo v svojem gozdu pravico naročiti odkazilo in posek dreves, seveda v omejenem obsegu. Občina Domžale poseka dreves ni izvajala. Stara in obolela drevesa je posekal lastnik zemljišča na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za gozdove.
Občina Domžale ima v lasti približno dvajset odstotkov zemljišč na Šumberku. Predvidoma pred poletjem bomo na območju Šumberka pričeli z umeščanjem gorsko kolesarskega poligona, brez večjih posegov v prostor. Poligon bo obsegal tri povezane poti v skupni dolžini 1100 metrov in širine do treh metrov. Vključeval bo vhodni plato ter tri platoje na samih stezah. Pri izvedbi bomo v čim večji meri izkoristili naravne danosti območja. Poti bodo urejene delno iz naravnih materialov prisotnih na lokaciji, del pa z gramoznim agregatom. Tehnični odseki bodo izdelani iz premostitvenih elementov iz lesa in kamenja. Vsak kolesar bo lahko izbral pot, ki najbolj ustreza njegovim željam in sposobnostim. Na ta način bomo zmanjšali kolizijo s pohodniki, kar bo pripomoglo tudi k varnosti obiskovalcev zelenih pljuč Domžal. Kolesarjem bo tako omogočeno območje, ki bo namenjeno le kolesarjenju.
Na Šumberku je urejena tudi gozdna učna pot. Na potep po pravljičnem Šumberku vas bo popeljala lisička. Srečali jo boste na tablah, ki so postavljene na vsaki učni točki, od koder vam bo lisička pokazala pot naprej. Več informacij boste našli na Visit Domžale. Na vrh Šumberka je umeščena tudi razgledna ploščad, od koder se razprostira čudovit pogled na mesto in bližnja naselja. Ponuja se možnost za prijetna srečanja, počitek in rekreacijo, ki jo že vrsto let ponuja tudi urejena Trim steza.
Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo