Prometno preventivna akcija ob začetku šolskega leta: »NAJ BO POT V ŠOLO VARNA!«

0
506

Zadnji dnevi nas ločijo od začetka novega šolskega leta, zato ne smemo pozabiti na naše otroke, ki  bodo po ustaljenih poteh ponovno obiskovali osnovne šole in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter se po njih tudi vračali domov. Opora in pa vzor moramo biti  otrokom, ki se bodo s šolo srečali prvič in na njih moramo še posebej paziti saj si želimo, da bo njihova pot varna in prijetna. Policisti Policijske postaji Kamnik bomo ta začetek, kot v prejšnjih letih, pričeli kontrolirati  najranljivejše skupine udeležencev v prometu ter poskušali zagotoviti, da bo njihova pot čim bolj varna.

Ob tej priložnosti apeliramo na vas ostale udeležence v prometu, da boste otrokom namenili vso potrebno pozornost, skrb, pomoč in razumevanje. S spoštovanjem drug do drugega bomo z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov otrokom pokazali kaj je pravilno in vzorno ravnanje v prometu, predvsem pa jim zagotovili varno okolje.

Policisti Policijske postaje Kamnik bomo skupaj z vsemi sodelujočimi pred pričetkom šolskega leta okrepili svojo prisotnost v okolicah šol. Med 1. in 10. septembrom 2021 pa, kot je praksa preteklih let, na izpostavljenih mestih izvajali tako prometno preventivno akcijo ob »začetku šolskega leta« kot izvedbo represivnih ukrepov zoper kršitelje prometnih predpisov.

Ob tem se bodo povezane aktivnosti v občini Kamnik izvajale v sodelovanju s šolami, lokalno skupnostjo oziroma redarsko službo Občine Kamnik, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik, s prostovoljci, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kamnik, AMD Kamnik, Društvom upokojencev Kamnik, zainteresiranimi podjetji ter ne nazadnje starši otrok. Vsi našteti bodo v letošnjem začetku šolskega leta skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem pa se že v naprej zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki ga bodo s svojo prisotnostjo izkazali v cestnem prometu ter s tem pripomogli k večji varnosti.

Vsem prostovoljcem se za letošnje in vsa predhodna lete že v naprej zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki ga bodo s svojo prisotnostjo izkazali v cestnem prometu ter s tem pripomogli k večji varnosti.

OB TEJ PRILOŽNOSTI OBVEŠČAMO VSE UDELEŽENCE V PROMETU (KOLESARJE, MOTORISTE, UPORABNIKE E- SKIROJEV, VOZNIKE MOTORNIH VOZIL…), DA BO V PROMETU POVEČANA PRISOTNOST OTROK. POZORNOST POLAGAJTE NA NEVARNE ODSEKE, OKOLICO ŠOL, VRTCE, IGRIŠČA…POSEBNO POZORNOST POLAGAJTE NA  PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. PRAV TAKO OPOZARJAMO NA CESTNO PROMETNE PREDPISE, PRIMERNA HITROST VOŽNJE V BLIŽINI ŠOL OZIROMA DELOV VOZIŠČ, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE ALI HODIJO OB CESTI. PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVATE CESTNO-PROMETNE PREDPISE TER NAVODILA POICISTOV TER PROSTOVOLJCEV.

V TEMU ČASU PRILAGODITE TUDI NAČIN SVOJE VOŽNJE.

Staršem in ostalim skrbnikom otrok priporočamo, da čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji. Pomembno je tudi, da preverite, kaj v prometu vaši otroci znajo in zmorejo. Poučite in opozorite jih na nevarnosti. Predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. Slednje naj ne bo samo na šolski poti, ampak tudi v prostem času. Pri prevozu otrok v vozilih dosledno uporabljajte za to namenjene pripomočke in varnostne pasove. Vozite jih v ustreznih sedežih, izogibajte se vožnji otrok na prednjih sedežih, v vozilu pa se vedno pripnite!

Da bi bila njihova pot v šolo in domov varna in brezskrbna, moramo v prvi vrsti poskrbeti odrasli: starši, vozniki in pristojne službe.

Policisti vsem želimo varno pot v šolo in domov.

Besedilo: policisti Policijske postaje Kamnik in Občina Kamnik
Fotografije: Občina Kamnik    

Oglasno sporočilo