Na otvoritvi prenovljenega in novega vodohrana na Dobenu o pomenu oskrbe z vodo

Občina Mengeš je v letu 2020 pristopila k posodobitvi starega in gradnji novega vodohrana na Dobenu, z namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo in...

Zakaj občina dopušča, da zasebni lastniki zemljišča ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače zemljišče...

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje: "Po Zakonu o vodah mora biti obrežni pas ob Kamniški Bistrici 15 metrov prost. Tudi občinski...

Na otvoritvi ceste v Topolah zaigrala Mengeška godba

V drugi polovici avgusta se je začela modernizacija ceste od avtobusne postaje ob glavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Dela so bila...

Kislice, domislice … (Domžalsko-kamniške NOVICE 7 2021): V beton ujete Domžale

»Kraj zadovoljnih ljudi« je slogan, ki ga občina že dalj časa oglašuje kot dokaz, kako lepo je živeti v našem mestu. Pa je res? Ujeti...

Tudi z odgovornim ravnanjem z odpadki v občini Kamnik lahko zmanjšamo negativne vplive na...

Občina Kamnik je skupaj s podjetjem Publikus d. o. o. v brošuri z naslovom Priročnik za odgovorno ravnanje z odpadki predstavila sistem ločenega zbiranja in odvoza...

Podarimo očem nasmeh za dober namen

Lions klub Domžale 25 let delovanja v dobrodelnosti pomagati Lions klub Domžale se je v sodelovanju z mednarodnim Lions Clubs International na temo European Lions...

V Domžalah gradimo! Popravek članka skladno z določbo 26. člena Zakona o medijih

»Navedbe v članku » V Domžalah gradimo!« z dne 04.09.2021 o tem, da se je lahko v občinskem glasilu, ki je temeljni vir vsestranskega...

V začetku septembra so zaključili tudi sanacija vodovoda in kanalizacije na delu Zadružniške ulice

V mesecu juliju so se začela obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji na delu Zadružniške ulice, med hišnimi številkami Zadružniške ulica od 1 do...

V Domžalah gradimo!

Vsak pozoren opazovalec  nastajanja nove ploščadi v našem mestu lahko sklepa, da bo to protipotresno zagotovo najvarnejša ploščad daleč naokoli. V občinskem glasilu, ki je...

Ureditev navezave pešpoti v središču mesta

Pot ob stavbi na Ljubljanski cesti 70, ki pelje tudi mimo domžalske Pošte je sedaj na novo urejena in povezana z že obstoječo navezavo,...

Kolumna NOV!CE 11: Obrat

Ravnokar smo prešli tisti trenutek, ko je bilo sonce najnižje nad nebesnim ekvatorjem. Zimski solsticij zaznamuje začetek tistega čemur pravimo zima. Noči so najdaljše,...