Nepravilnosti v zbirnem centru JKP Prodnik d.o.o. na CRO Dob

U R E D B A o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je kršena na več točkah, in tudi iz požarnega...

Gradnja novega pločnika v Dragomlju

Za izboljšanje prometne varnosti na Občini Domžale vodimo investicijo izgradnje novega pločnika za pešce na desni strani regionalne ceste R3-644, odsek 1357 Šentjakob –...

Pričetek del na Ljubljanski cesti v Domžalah

Z današnjim dnem, 7. julija 2020 se pričenjajo dela na vodovodu in kanalizaciji na delu Ljubljanske ceste v Domžalah, od križišča s Slamnikarsko cesto...

E-nostavno na kolo in tri nove električne polnilnice v občini Kamnik

Odslej se bodo kolesarji z električnimi kolesi po Kamniku vozili enostavneje. V tem tednu je Občina Kamnik obogatila svojo kolesarsko ponudbo s kolesarskimi stojali...

Otvoritev obnovljenega vodohrana na Gori pri Pečah

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je v četrtek, 11. junija 2020, svečano otvoril obnovljeni vodohran na Gori pri Pečah (Zgornja Gora). Otvoritve so...

Odstranitev platane v križišču Ljubljanske in Šaranovičeve ceste v Domžalah III.

Na Urad župana smo naslovili naslednje vprašanje: Občani sprašujejo, kje in kdaj je bila posajena nova platana, ker je kljub vaši trditvi o posaditvi, ne...

V mesecu maju in juniju so se sprostila tudi investicijsko vzdrževalna dela v občini...

V času epidemije COVID-19 je delo na Občinski upravi Občine Mengeš potekalo tekoče, brez prekinitev ali bolniških odsotnosti. Omejili so le uradne ure in...

Zeleni napovedujemo vložitev ustavne presoje na novelo Zakona o ohranjanju narave. Narave ne damo!

Po sprejetju Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E), EPA 1001-VIII v Državnem zboru v sredo 27.5.220, ki nesorazmerno posega v pravice okoljskih...

Odstranitev platane v križišču Ljubljanske in Šaranovičeve ceste v Domžalah II.

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale glede odstranitve platane in stroškov, ki smo ga posredovali po elektronski pošti, 12. maja 2020: Kolikšen je bil strošek odstranitve...

Most – peš brv Podrečje

Kdaj in za kolikšno ceno je bil zgrajen most čez Kamniško Bistrico pri Podrečju? Na mostovih po Sloveniji so zabeležene letnice in imena izvajalcev,...

Prodnik z zabojnikov krade ključavnice katere so uporabniki kupili

Dopis Prodniku s strani upravitelja Aktiva d.o.o. S strani lastnikov smo bili obveščeni, da ste v sredo 10.6.2020 na lokaciji Dragarjeva 13a v Domžalah, ob...