Pisali smo leta 2008: Poslovna cona Želodnik – poslanstvo ali potop!?

Razvoj podjetništva v domžalski občini je ena izmed prioritet razvojnega programa. Z novo poslovno cono bo občina izpolnila del svojega poslanstva,  postala bo prepoznavna...

Velika planina – nadzor policije

Danes dopoldne je PP Kamnik že opravila nadzor nad spoštovanjem Odloka o začasni prepovedi gibanja..., in sicer na območju Kamniške Bistrice in na cesti proti Veliki...

Nova tehnična rešitev za zagotovitev varnejšega prečkanja železniškega prehoda Jarše Rodica

Občina Domžale v začetku aprila pričenja z dodatnim zavarovanjem železniškega prehoda Jarše Rodica. Slovenske železnice Infrastruktura d.o.o. in Direkcija za infrastrukturo, sektor za železnice...

Težave na mKČN Moravče – naftni derivati v črpališču

Posredujemo vam obvestilo JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. glede težav s katerimi se soočajo in le-te onemogočajo izvajanje ustreznega osnovnega vzdrževanja  mKČN Moravče. V  februarju in...

Prenehajmo z metanjem peska v oči in ukrepajmo!

Zeleni Slovenije- Občinski odbor Občine Domžale ob svetovnem dnevu voda Rast prebivalstva in predelava hrane povečujeta tudi porabo vode. Projekcije kažejo, da se bodo pritiski...

Kolodvorska 8 nekoč in danes

Stavba na Kolodvorski 8 v Domžalah ima bogato zgodovino. Glede na letnico, ki je bila pri obnovi najdena na čelni strani stavbe, je bila...

Most (brv) za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico pri Šumberku v Domžalah –...

Danes so obstoječi most za čas gradnje prestavili nekaj metrov južneje. Občina Domžale pričenja z rekonstrukcijo mostu za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico pri Šumberku...

Pričela se je novogradnja mostu (brvi) za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico pri...

V ponedeljek, 16. marca 2020, se je pričela rekonstrukcija mostu za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico pri Šumberku v Domžalah. V času gradnje...

Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo

Skoraj ni poročil, v katerih ne bi poročali o odpadkih, odpadnem blatu in vplivu na okolje in ljudi.  Kaj je odpadek? Kdaj ga zavržemo?...

Razširitev Litijske ceste v Domžalah

Zaradi preozkega vozišča so po vsakem deževju na bankini Litijske ceste nastajale udarne jame, ki jih je bilo potrebno sanirati, kar je predstavljalo precej...

Korona in mi

Na dan 30.3.2020 smo v Domžalah zabeležili 15 okuženih ljudi z virusom COVID 19 (Vir: NIJZ). Omejeno druženje in gibanje je v veljavi od...

Mostiček želja