Gradbišče Večnamenske športne dvorane Mengeš so si ogledali svetniki in svetnice Občine Mengeš in...

V mesecu oktobru 2019, je občinska uprava Občine Mengeš organizirala ogled gradbišča za svetnice in svetnike in člane Gradbenega odbora nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane...

TeDni(K) Občine Kamnik (11.11.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

TeDni(K) Občine Kamnik (4.11.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del...

TeDni(K) Občine Kamnik (28.10.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

Vprašanje za župana Občine Moravče

Občino Moravče smo zaprosili za podatek, kolikšen je bil strošek postavitve solarnih svetilk javne razsvetljavo v Češnjicah pri Moravčah in kolikšna je cena posameznega...

Vprašanja za župana Občine Domžale; NOV!CE 13 2019

Na naš naslov se je obrnil Domžalčan, ki ga zanima, če se za osvetljevanje Kolodvorske ulice uporablja led luči na solarno napajanje, glede na...

Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale; NOV!CE 13 2019

Ali bi kot občinska svetnica ali svetnik dali pobudo sprožitve akcije s strani Občine Domžale, za organiziranje javne tribune glede problematike bazena v Domžalah? O...

Kristina Hafner, občinska svetnica SD: proračun 2020 in 2021

Na četrtkovi 7. seji občinskega sveta so bile podane naslednje pripombe na proračun in sicer dodatna pripomba na sklep (sklep je bil sprejeli na...

Pod kamniškimi planinami živimo zdravo in varno

V soboto, 19. oktobra 2019, je na Glavnem trgu v centru Kamnika potekala predstavitev Integriranega Centra za krepitev zdravja in Službe nujne medicinske pomoči...

TeDni(K) Občine Kamnik (21.10.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

Kislice, domislice … (NOV!CE 13 2019)

Celoletna podoba zelenice na Ljubljanski cesti v Domžalah. Za pregledovanje, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje...