NOV!CE 1 2020: Vprašanja za Urad župana Občine Domžale

Občina Domžale je bila že pred petimi leti seznanjena s prostorsko stisko Zdravstvenega doma Domžale. Občane zanima postopek rešitve tega problema. Ali je bil...

TeDni(K) Občine Kamnik (23.12.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

T e D n i (K) Občine Kamnik (11.1.2016)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik ODSEK 3: vodovod Duplica...

TeDni(K) Občine Kamnik (27.8.2018)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d.,...

29. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Vir: Občina Kamnik; 6.marec 2014 Drevi je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 29. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in...

V sprejetih proračunih Občine Mengeš za 2017 in 2018 je glavna investicija športna dvorana

V januarju so občinske svetnice in svetniki Občine Mengeš potrdili razvojno naravnana proračuna za leti 2017 in 2018. Največja investicija v proračunu je športna...

Dodatek za delovno uspešnost direktorici Kulturnega doma Franca Bernika

Na 29. seji OS Občine Domžale so občinske svetnice in svetniki sprejeli sklep, da je direktorica Kulturnega doma Franca Bernika, Cveta Zalokar, upravičena do...

7. Dobrodelni gasilski koncert v Domžalah

Včeraj, 6. oktobra 2016 sta Gasilska zveza Domžale in Občina Domžale v Športni dvorani Domžale uspešno izvedla že 7. Dobrodelni gasilski koncert. Poleg župana Občine...

Koronavirus COVID-19 – aktivnosti v občini Lukovica – 8. april 2020

Županja Občine Lukovica in poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Lukovica sta Zdravstvenemu domu Domžale, ki oskrbuje tudi občane z območja občine Lukovica, izročila približno...

Poročilo Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev

5. decembra 2019 smo Občino Domžale zaprosili za poročilo Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev, ki jo vodi mag. Tomaž Deželak. Odgovorili ste...

Uvodnik Domžalsko-kamniške NOV!CE 07 2020: Draga moja javna RTV

Saj veste tisto, ko moški razloži kolegu, zakaj svojo ženo vedno kliče draga? Šala je sicer seksistična, a pogosto resnična. Moškega namreč zakon lahko...

O strahu