Proračuna Občine Domžale za leti 2020 in 2021 krepita zdravstvo, izobraževanje, šport in rekreacijo...

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so se v četrtek, 17. oktobra 2019, sestali na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na...

TeDni(K) Občine Kamnik (14.10.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

Županov sprejem ob Tednu otroka – “Naše pravice”

V osrednji temi »Naše pravice«, ki je hkrati tudi izhodiščna pesem (avtorja Toneta Pavčka) ob letošnjem Tednu otroka, lahko med drugim preberemo, da je...

CIRIUS Kamnik bogatejši za novo učno stanovanje

V četrtek, 10.10.2019 popoldan, se je na Usnjarski 9 odvijalo odprtje učnega stanovanja CIRIUS-a Kamnik. Dogodku je prisostvoval tudi župan Matej Slapar skupaj z direktorjem...

Zaščitno-reševalna vaja “Domžale 2019”

V petek, 4. oktobra od 10. ure dalje je na območju občine Domžale potekala zaščitno-reševalna vaja “Domžale 2019”. Na vaji, ki je imela predpostavko,...

TeDni(K) Občine Kamnik (7.10.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu septembru 2019 (v EUR)

Druga plačila (???)                                           ...

Vprašanja za župana Občine Domžale

S kakšnim razlogom se bo gradnja krožišča pri Policiji pričela pred gradnjo le tega v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske ulice, kjer je križišče...

Osnovni šoli Venclja Perka v treh letih skoraj milijon evrov! NOV!CE 12 2019

Šli smo po poteh prenove in sprememb, ki jih je šola doživela. Kaj vse se je v tem času dogajalo za skoraj milijon evrov,...

TeDni(K) Občine Kamnik (30.9.2019)

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izvajalec del je nadaljeval z deli v...

Kislice, domislice … (NOV!CE 13 2019)

Celoletna podoba zelenice na Ljubljanski cesti v Domžalah. Za pregledovanje, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje...