Lokalno sodelovanje za evropske uspehe

0
756

Ko govorimo o nogometu, govorimo o ekipnem športu in le uspešno sodelovanje soigralcev prinese uspehe, ne glede na vrsto ali način tekmovanja. Ker samo dobre in povezane ekipe lahko dosegajo najboljše rezultate, sta se vodstvi nogometnih klubov Domžale in Dob odločili za poglobljeno nadgradnjo sodelovanja na vseh ravneh klubov, prav tako pa se bo z željo po skupnem napredku nogometa na področju občine Domžal okrepilo sodelovanje z nogometnih klubom Ihan.

V novi tekmovalni sezoni bosta NK Domžale in NK Dob tako začela skupno nogometno šolo Domžale, kjer bodo mladi nogometaši stari od 6 do 9 let po skupnem trenažnem procesu vadili pod okriljem trenerjev obeh klubov. Treningi bodo potekali na nogometnih površinah v Domžalah in na Dobu. V želji, da se vsakemu nogometašu individualno zagotovi optimalno okolje in pogoje za napredek ter dvig svojih potencialov, se bo v višjih selekcijah okrepilo sodelovanje pri prehajanju igralcev obeh klubov znotraj selekcij.

Cilj NK Domžale in NK Dob je, da vse selekcije v bližnji prihodnost nastopajo na najvišjem možnem nivoju v slovenskem nogometnem prostoru in uspešno zastopajo občino in državo v tujini. V vseh treh klubih s strani mladih fantov vlada veliko interesa za treniranje nogometa, vendar pa zaradi infrastrukturnih problemov in pomanjkanja nogometnih površin v občini žal vsem ni možno omogočiti optimalnih pogojev. S sodelovanjem vseh omenjenih klubov in pomočjo občine Domžale bi v bližnji prihodnosti vsekakor vstopili v lepše kvalitetnejše obdobje.

Sodelovanje mladinskih piramid se bo kot doslej nadgrajevalo s sodelovanjem v članskih ekipah, kjer že sedaj zgledno skrbimo za uspešne zgodbe in povezanost ekip v najvišjih rangih slovenskega nogometa. Tovrstno sodelovanje uspešnih klubov z željo po izboljšanju pogojev in standardov na najvišji možni nivo je v slovenskem okolju noviteta in v klubih smo prepričani, da se bo to pokazalo za dobro prakso ter prineslo veliko pozitivnih učinkov za vse tri deležnike, celotno domžalsko občino in širšo okolico.

Besedilo: Nejc Berce
Foto: SPS

Oglasno sporočilo