Vprašanje za župana Občine Domžale: Kaj pomeni projekt Mladost?

0
715

Občan M.S. sprašuje, kaj pomeni projekt Mladost. Namen projekta naj bi bil vzpostavitev enotne multimodalne mobilnostne platforme za občane Domžal, kot je sporočila Služba za evropske projekte in je bilo zapisano v občinskih medijih. Zanima ga tudi, katere evropske projekte je ta, novonastala delovna skupina v Uradu župana, že realizirala. 

Odgovor Urada župana Občine Domžale:

Občina Domžale skupaj z drugimi partnerji konzorcija (Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Brezovica, Občina Logatec, Občina Idrija, Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran) razvija funkcionalno rešitev na področju (vertikali) »Mobilnost, transport in logistika« po modelu t.i. MaaS (Mobility as a Service), ki bo uporabnikom omogočala multimodalno mobilnost s prometnimi sredstvi, s katerimi ponudnik MaaS (partnerice konzorcija) med drugim upravlja javni potniški promet, cestno prometni režim, kolesarske sisteme, taksi storitve, spodbujanje hoje, kolesarjenja in souporabe prevoznih sredstev.

Mobilna aplikacija z zalednim sistemom bo omogočala dvosmerno komunikacijo z uporabnikom. Uporabniku bo omogočala personalizirane izbire poti in načinov mobilnosti po iskalnih kriterijih, kot npr. najcenejša, najhitrejša, najbolj zelena ali najmanj ogljična ter storitve obveščanja, npr. motnje v sistemu, zadovoljstvo, pobude in podobno.

Vse večje potrebe po mobilnosti ljudi in blaga se odražajo v vse večji obremenitvi predvsem cestnih povezav, kar se odraža v obliki zastojev, zamud, slabše prometne varnosti, obremenitvi okolja in drugih negativnih vplivov na okolje in udeleženca v prometu. Za večjo pretočnost prometa imamo na voljo povečanje prepustnosti prometnih sistemov, kar je neposredno povezano z velikimi investicijami, ali pa bolj optimalno obremenitev različnih oblik mobilnosti. Predlagani projekt naslavlja drugo možnost, ki je investicijsko in okoljsko bistveno bolj sprejemljiva, upošteva pa tudi nove oblike mobilnosti in nove poslovne modele (predvsem souporabe prevoznih sredstev) ter nove možnosti, ki jih prinaša informacijska tehnologija. Pomembno izhodišče pri oblikovanju rešitve je v njeni univerzalni zasnovi, kar korenito poveča fleksibilnost in univerzalnost rešitve, saj se lahko različne oblike mobilnosti dodajajo v sistem brez posega v njegovo zasnovo. S takim pristopom se zasledujejo načela prenosljivosti in povezljivosti rešitev med različnimi uporabniki in okolji.

Oglasno sporočilo