V središču Domžal dve podzemni garažni hiši?

0
893

Občani sprašujejo, zakaj informacije, kaj se bo v bližnji prihodnosti v Domžalah gradilo, lahko izvejo iz drugih lokalnih medijev, v tem primeru Gorenjskem glasu in ne v kakšnem lokalnem, npr. v Slamniku. Kot lahko preberemo spodaj v članku, naj bi skoraj na isti lokaciji zgradili dve podzemni garaži. Ali ni to malo skregano z vsako kmečko in gradbeno logiko? Mar ne bi bila ena, malo večja, dovolj? Tudi tržnica ne stoji na najbolj primerni lokaciji, kjer je zaradi okrnjenosti prostora ni mogoče pokriti. To si namreč občani že dolgo želijo. Zakaj ne upoštevate te dolgoletne želje občanov? V času županovanja Cvete Zalokar Oražem so že bili narejeni idejni projekti o ureditvi parkirišča na makadamu pri TUŠ centru. Ali so le ti bili uporabljeni ali občani spet plačujemo nove projekte?
_______________________________________________________________

Idejna rešitev ureditve makadamskega parkirišča v središču Domžal je znana, a besedo bodo imeli tudi občani.
Domžale – Občina Domžale, ki je makadamsko parkirišče v samem središču Domžal kupila leta 2018, ima s tem delom velike načrte. Površino želijo urediti tako, da bo prijazna pešcem, kar pomeni, da parkirišča tu več ne bo.
Kako daleč so projekti, nam je pojasnila podžupanja mag. Renata Kosec. »Osnutek idejnega projekta smo na občini že dobili, zdaj pa bomo na podlagi tega skupaj z javnostjo in stroko ter občani dosegli konsenz, kaj se bo v centru Domžal v prihodnje urejalo. Koncept je zastavljen tako, da bo to prostor, namenjen pešcem in prireditvam. Večji del makadamskega parkirišča bo tlakovanega, del pa bo urejen v park z otroškimi igrali in površinami za posedanje. Pod tržnico bomo uredili garažno hišo, peš cono pa navezali vse do parka Univerzale in vse smiselno povezali tudi z novim prizidkom zdravstvenega doma v neposredni bližini. Domžale bodo s tem dobile srčen prostor, trg, ki ga imajo vsa preostala večja mesta. Bo pa to projekt naslednjega mandata, čeprav bomo javno razgrnitev in predstavitev za občane pripravili že v nekaj mesecih,« nam je povedala in potrdila, da občina na tem območju dejansko načrtuje gradnjo dveh garažnih hiš (eno v Domžalah že imajo). Poleg te, ki jo nameravajo zgraditi pod tržnico, bodo namreč zgradili tudi garažno hišo pod prizidkom zdravstvenega doma, a le v primeru, da bo študija mirujočega prometa pokazala, da za to obstajajo potrebe. Dejstvo pa je, da velikega brezplačnega parkirišča za nekaj sto vozil v središču Domžal kmalu ne bo več.
Besedilo: Jasna Paladin
Vir: bralec, domnevno Gorenjski glas
Domžale, 21.10.2021
_______________________________________________________________________

Odgovor urada župana Občine Domžale

Pri ureditvi središča mesta in gradnji parkirišč gre zgolj za IDEJNE REŠITVE, končna podoba bo rezultat posvetovanj med stroko, javnostjo in politiko. Koncept je zastavljen tako, da naj bi bil osrednji prostor namenjen pešcem in prireditvam. Večji del makadamskega parkirišča naj bi bilo tlakovanega in del urejen v park z otroškimi igrali in površinami za posedanje. Pod tržnim prostorom naj bi uredili garažno hišo, peš cono pa navezali vse do parka Univerzale in vse smiselno povezali tudi z novim prizidkom Zdravstvenega doma Domžale v neposredni bližini. Od časa županovanja Cvete Zalokar je minilo več kot desetletje, v idejni projekt smo vključili potrebe sodobnega mesta in izgled sedanjega časa.
Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo