Vprašanja občanov mag. Borutu Kurmanšku, predsedniku Nadzornega odbora Občine

0
2688
SAMSUNG

Odgovor mag. Boruta Kurmanška, predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale na vprašanje o obnovi Kulturnega doma Franca Bernika

Skladno z vašim vprašanjem, ki je izšlo v Domžalskih novicah št. 5 z dne 13.4.2017,vas obveščam, da smo na zadnji seji NO dne 12.4.2017 sprejeli sklep, da v vezi navedene investicije opravimo nadzorni pregled.
V vašem vprašanju, ki ste mi ga predhodno posredovali po e-mailu pa ni bilo navedeno do kdaj potrebujete odgovor, jaz pa o delu NO ne morem poročati pred izdajo sklepov, zato na vprašanje predhodno tudi nisem mogel odgovoriti.
mag. Borut Kurmanšek

Vprašanje:

Kakšno je mnenje NO Občine Domžale, da se je lanska obnova Kulturnega doma Franca Bernika iz javno dostopnih podatkov dne 28.9.2015, iz predvidenih stroškov slikopleskarskih del 62.126,14 EUR, podražila na nekaj več kot 111.000 EUR? Na razpis Naročila male vrednosti Občine Domžale sta se prijavila dva ponudnika.
Dela pod skrbnim nadzorom Zavoda za kulturno dediščino Kranj je prevzelo podjetje GŠ Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in ga zaupalo podizvajalcu Kuponko gradbeništvo. Stala so nekaj več kot 111.000 evrov.
Občane tudi zanima, zakaj so sklenjeni aneksi vedno v škodo davkoplačevalcev.

___________________________________________________________________

Pri reviziji Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je bilo ob letnem poročilu za leto 2014 ugotovljeno, da Zavod ni predložil NO pojasnil, na kaj se nanaša nakup oziroma poraba sredstev v višini 67.067 EUR.
Predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale mag. Boruta Kurmanška smo preko el. pošte zaprosili za pojasnilo, če je že kaj znano, kako je bil davkoplačevalski denar porabljen.

Do zaključka redakcije tudi te številke NOV!C nismo prejeli odgovora!

Mag. Borut Kurmanšek (SDS)

Oglasno sporočilo