Rekonstrukcijska dela na Ropretovi cesti v Mengšu zaključena

0
2076

Rekonstrukcija Ropretove ceste na odseku ceste mimo VDC INCE je potekala v dveh fazah, v decembru 2017 in v prvi polovici leta 2018. Zgrajena je bila fekalna kanalizacija v dolžini 375 m, vodovod v dolžini 502 m, elektrokabelska kanalizacija za javno razsvetljavo v dolžini 390 m in pripravljena PTT kanalizacija za optiko v dolžini 627 m. Postavljene so bile nove luči za javno razsvetljavo, izdelan je bil zgornji in spodnji ustroj ceste ter položeni granitni robniki, zgrajen pa je bil tudi nov pločnik. Celotna vrednost investicije je bila okvirno 535.000 EUR. Koordinacija vseh koncesionarjev je bila posebno zahtevna naloga, tako za skrbnika projekta kot za izvajalca. Uradna otvoritev ceste bo v torek, 12. junija 2018, ob 18. uri.

Rekonstrukcija Ropretove ceste se je začela decembra 2017, ko je bila v celoti zgrajena fekalna kanalizacija v dolžini 357 m s 13 odcepov za fekalne priključke, meteorna kanalizacija v dolžini 165 m, vodovod v dolžini 502 m z 18 hišnih priključkov, elektrokabeljska kanalizacija za javno razsvetljavo v dolžini 390 m, postavljene nove luči javne razsvetljave, elektrokabeljska kanalizacija v dolžini 467 m m in PTT kanalizacija v dolžini 627 m. Izdelan je bil spodnji ustroj ceste v dolžini 375 m, položeni granitni robniki v dolžini 668 m, granitne kocke v dolžini 117 m in betonski lamelni robniki v dolžini 351 m.
V začetku leta 2018 se je nadaljevalo z rekonstrukcijo Ropretove ceste, najprej z asfaltiranjem utrjene ceste v dolžini 375 m. Nato pa se so položili granitne robnike v dolžini 110 m, granitne kocke v dolžini 70 m, zgradili meteorno kanalizacijo in odvodnjavanje v dolžini 50 m ter pločnik s tamponom v dolžini 410 m.

Dela, ki jih je izvajalo podjetje Gratel d.o.o., so bila skladno z načrti končana sredi meseca maja 2018. Z zaključeno rekonstrukcijo na Ropretovi cesti so naselja Mengeš, Topole in Loka 100 % pokrita s komunalnimi vodi.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo