Kamniški župan Matej Slapar imenoval podžupanjo Romano Učakar, ki je zadolžena za področje družbenih dejavnosti in trajnostni razvoj

0
341

Župan Matej Slapar je s 1. 7. 2023 na mesto podžupanje imenoval Romano Učakar, ki je zadolžena za področje družbenih dejavnosti in razvoj trajnostnega turizma v občini Kamnik. Funkcijo bo opravljala poklicno.

Romana Učakar se je rodila 30. 10. 1985, v Ljubljani. Večino svojega otroštva in mladosti je preživela v Godiču pri Kamniku. Po osnovni šoli, ki jo je zaključila v Stranjah, je nadaljevala šolanje na Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani in jo leta 2004 zaključila. Študij je nadaljevala na Pedagoški fakulteti. Septembra 2008 se je kot pomočnica vzgojiteljice zaposlila v VVZ Antona Medveda Kamnik, junija 2009 pa diplomirala. Takoj po diplomi se je zaposlila kot vzgojiteljica v Osnovni šoli Trzin – Enota vrtec Žabica, kjer je delala do marca 2020. Med leti 2017 – 2019 je bila v šoli sindikalna zaupnica. Zadnja tri leta je nabirala izkušnje kot druga učiteljica v 1. razredu na kamniških osnovnih šolah.

V lokalni politiki se je začela udejstvovati pred več kot 15 leti. V mandatnem obdobju 2014 – 2018 je bila izvoljena v svet KS Godič, vendar je mandat zaradi selitve na Duplico predčasno prekinila. Kot predstavnica staršev je bila v obdobju 2016 – 2019 članica sveta zavoda VVZ Antona Medveda Kamnik, v svetu staršev Osnovne šole Toma Brejca pa sodeluje od šolskega leta 2019/2020.

V mandatu 2022 – 2026 je bila izvoljena Občinski svet Občine Kamnik in je predsednica Odbora za družbene dejavnosti in vodja svetniške skupine.

Skozi dolgoletno delo z ljudmi si je nabrala veliko izkušenj in znanj. Ker je vedoželjna, se samoiniciativno ves čas izobražuje na različnih področjih. Je namreč mnenja, da znanja nikoli ni preveč in da je to edini zaklad, ki ti ga nihče ne more vzeti. Že od nekdaj zna prisluhniti ljudem in kolikor je v njeni moči, pomagati. In to je eden od razlogov, zakaj se je tudi odločila kandidirati za svetnico Občinskega sveta Občine Kamnik.

Je poročena in mamica dvema hčerama. Rada si vzame čas za družinske pobege v naravo. Gozd je kraj, ki ji povrne moč in energijo.

Funkcijo podžupanje opravlja poklicno, zadolžena je za področje družbenih dejavnosti in razvoja trajnostnega turizma v občini Kamnik.

Oglasno sporočilo