Na 29. seji Občinskega sveta Občine Domžale sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu

0
1520

V četrtek, 20. septembra 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 29. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil župan Toni Dragar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 28. seje z dne, 21. junija 2018, ter naslednji dnevni red:

 1. Volitve in imenovanja
 • Predlog za imenovanje novega člana Občinske volilne komisije Občine Domžale
 • Predlog za imenovanje novega namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Domžale
 • Predlog za imenovanje novega namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Domžale
 1. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale – druga obravnava
 2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale – skrajšani postopek
 3. Obravnava in sprejem Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2019 – prva obravnava
 4. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitve statusa javnega dobra
 5. Vprašanja, pobude in predlogi
 1. Volitve in imenovanja
 • Občinski svet Občine Domžale je za novo članico Občinske volilne komisije Občine Domžale imenoval Lucijo Grašič.
 • Občinski svet Občine Domžale je za novo namestnico članice Občinske volilne komisije Občine Domžale imenoval Frančiško Rožič Novak.
 • Občinski svet Občine Domžale je za novega namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Domžale imenoval Jureta Miklavčiča.
 1. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale je zadolžil župana, da nemudoma pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale.
 2. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale.
 3. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 v prvi obravnavi in ugotovil, da je gradivo primerno za nadaljnjo obravnavo.
 4. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št. katastrska občina ID znak
69 Domžale 1959 69
1163/1 Radomlje 1936 1163/1
1054/7 Rova 1935 1054/7
919/8 Homec 1937 919/8
1190/6 Radomlje 1936 1190/6
1190/7 Radomlje 1936 1190/7
547/4 Ihan 1964 547/4
547/5 Ihan 1964 547/5
547/6 Ihan 1964 547/6
5601/2 Domžale 1959 5601/2
5601/4 Domžale 1959 5601/4
5601/5 Domžale 1959 5601/5
5601/17 Domžale 1959 5601/17
5468/3 Domžale 1959 5468/3
5468/4 Domžale 1959 5468/4
5468/5 Domžale 1959 5468/5
5468/6 Domžale 1959 5468/6
5417/30 Domžale 1959 5417/30
631/2 Trojica 1957 631/2
631/4 Trojica 1957 631/4
 1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Maksimiljan Karba /LTD – Lista za vse generacije/, mag. Primož Škofic /SMC/, Robert Pečnik /SMC/ in Uroš Breznik /SD/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani http://www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo