Rekonstrukciji na Janševi in Šubljevi ulici v Mengšu zaključeni

0
1105

V marcu in aprilu sta bili z izvedbo zaključnih asfalterskih del končani rekonstrukciji Šubljeve in Janševe ulice.
Obnovitvena dela, obnova vodovoda in hišnih priključkov ter točkovna sanacija kanalizacije in meteorne vode, so se začela in zaključila v letu 2018. Po zaključku obnovitvenih del je bila izvedla sanacija celotnega cestišča s pločniki in položeni vodi za javno razsvetljavo. Pri izvozu iz Šubljeve na Grobeljsko cesto je bila izdelana tudi trapezna hitrostna ovira s prehodom za pešce, s katero se je predvsem za pešce bistveno izboljšala prometna varnost.

Na Janševi ulici je bil obnovljen glavni vod vodovoda v dolžini 280 metrov in 25 hišnih priključkov, na Šubljevi pa glavni vod v dolžini 270 metrov in 29 hišnih priključkov.

Na celotnem območju ulic je bila izvedena tudi točkovna obnova fekalne in meteorne kanalizacije.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo