Rekonstrukciji na Janševi in Šubljevi ulici v Mengšu zaključeni

0
1809

V marcu in aprilu sta bili z izvedbo zaključnih asfalterskih del končani rekonstrukciji Šubljeve in Janševe ulice.
Obnovitvena dela, obnova vodovoda in hišnih priključkov ter točkovna sanacija kanalizacije in meteorne vode, so se začela in zaključila v letu 2018. Po zaključku obnovitvenih del je bila izvedla sanacija celotnega cestišča s pločniki in položeni vodi za javno razsvetljavo. Pri izvozu iz Šubljeve na Grobeljsko cesto je bila izdelana tudi trapezna hitrostna ovira s prehodom za pešce, s katero se je predvsem za pešce bistveno izboljšala prometna varnost.

Na Janševi ulici je bil obnovljen glavni vod vodovoda v dolžini 280 metrov in 25 hišnih priključkov, na Šubljevi pa glavni vod v dolžini 270 metrov in 29 hišnih priključkov.

Na celotnem območju ulic je bila izvedena tudi točkovna obnova fekalne in meteorne kanalizacije.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here