Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica bogatejše za novo vozilo ob 90. obletnici delovanja društva

0
1412

V soboto, 17.8. so gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica pripravili slovesen prevzem novega gasilskega vozila GVGP-2. Slavnostne parade, s katero so obeležili 90. obletnico delovanja njihovega društva, se je udeležil tudi župan Matej Slapar skupaj s podžupanom Aleksandrom Uršičem, poslanko Državnega zbora Karlo Urh, predsednikom Gasilske zveze Kamnik Tomažem Zabavnikom, poveljnikom Gasilske zveze Kamnik Gašperjem Balohom, predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica Nejcem Koželjem in številnimi domačini, ki so do zadnjega kotička napolnili prireditveni prostor pri Osnovni šoli Stranje.

Sprva se je odvila slavnostna parada, v kateri so sodelovale gasilke in gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica, pridružile pa so se jim tudi gasilke in gasilci ostalih gasilskih društev občine Kamnik in sosednjih občin.

Za glasbeno popestritev so poskrbele godbenice in godbeniki Mestne godbe Kamnik,posebno noto so dodali gasilski praporščaki, narodne noše in gasilska vozila, ki so parado tudi sklenila.

Ob zvokih koračnice in kulturnemu programu, citrarja Tomaža Plahutnika in Ane Plahutnik ter Mestne godbe Kamnik, je sledila osrednja slovesnost prevzema novega gasilskega vozila GVGP-2, ki se je odvijala na športnem igrišču Osnovne šole Stranje. 

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica Nejc Koželjse je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so pripomogli k novi pridobitvi ter namenil nekaj besed karakteristikam samega vozila: »Ker je v območju delovanja ogromno gozdnih in težko dostopnih površin, smo želeli okretnejše in za požare v naravi prilagojeno vozilo. Po tehtnem razmisleku smo se odločili za tipizacijsko oznako GVGP-2 (večje gasilsko vozilo za gozdne požare). Ko smo iskali primerno podvozje za izdelavo nadgradnje, je kot edino primerno izpadlo vozilo MAN TGM 13.290 4×4 s povečano nosilnostjo na 15 t, zaradi terenske vožnje. Skupna dolžina novega vozila znaša le 5,5 m. Podvozje ima zelo kratko medosno razdaljo (~3 m) ter zelo kratek previs zadaj (~1 m). S tem smo pridobili na okretnosti vozila. Od začetka izdelave nadgradnje pri podjetju GV Pušnik, pa do zaključka smo redno spremljali potek izdelave in dajali predloge, kako bi imeli razporejeno opremo po vozilu. Le-to smo poskusili razporediti čim bolj logično in podobno GVC 16/24, ker je tako iskanje opreme po vozilu hitrejše in lažje. Vozilo je opremljeno in prilagojeno našemu področju delovanja, saj je s specialno opremo primerno tako za gašenje požarov v naravi, kar je osnovni namen vozila, kot tudi splošno opremo za gašenje požarov, saj ima v nadgradnji dva izolirna dihalna aparata ter visokotlačno hitro napadalno napravo z večjim pretokom, ter srednjo količino vode (~3000l). Vozilo je primerno tudi za prevoz pitne vode. V vozilu je tudi veliko ostale tehnične opreme za najrazličnejša posredovanja ob tehničnih intervencijah ter nahrbtnik z opremo (vrvna tehnika) za posredovanja na težko dostopnih območjih.«

Poveljnik Gasilske zveze Kamnik Gašper Baloh je gasilkam in gasilcem zaželel iskrene čestitke ob okroglem jubileju društva. Pohvalil je njihovo prizadevnost in čut za sočloveka ter izpostavil, da imajo vseskozi, že od začetka delovanja, posluh za napredek, v zadnjem obdobju pa še posebej, saj skoraj ne mine leto, da se pri njih ne bi zaključila kakšna pomembna investicija. Poudaril je še, da so gasilci PGD Kamniška Bistrica pomembni tako med krajani, in predstavljajo nepogrešljiv člen v Gasilski zvezi Kamnik, kot tudi v sistemu zaščite in reševanja v občini Kamnik. Prepričan pa je, da bodo s takšno vnemo delo nadaljevali tudi v prihodnje in jim ob koncu nagovora še zaželel veliko uspeha na področju humanega in prostovoljnega dela.

Župan Matej Slapar pa je Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamniška Bistrica namenil naslednje misli: »Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, cenjeni gostje, en lep pozdrav s strani Občine Kamnik. Danes je za Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica resnično poseben dan, ki si ga bodo, verjamem, domače gasilske in gasilci še posebej zapomnili. Novo gasilsko vozilo je razlog, da se lahko vsi iskreno veselimo. A danes je poleg omembe novega vozila potrebno omeniti tudi izjemno delo Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica, ki dobro sodeluje tudi z Občino Kamnik. Članice in člani društva si prizadevate, da dobro delujete tudi s sosednjimi prostovoljnimi društvi, med vsemi ostalimi prostovoljnimi gasilskimi društvi naše lokalne skupnosti pa imate visok operativni ugled. Seveda pri tem ne smemo pozabiti na to, da se gasilke in gasilci stalno izobražujete in usposabljate, da je intervencija uspešno izvedena, pa je potreben seveda moderen gasilski park, ki ga boste danes uradno posodobili z novim gasilskim vozilom. Drage gasilke, dragi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica, zaradi vaše zavzetosti ste vzor marsikomu. Vaše društvo namreč deluje na območju, ki ima izjemno zahtevne terene, in verjamem, da boste z novim vozilom kos vsem težavam in tegobam. Želim vam, da bi ga s pridom uporabljali, da bi ga seveda potrebovali na čim manj intervencijah in iskreno vam čestitam za novo pridobitev, ki bo sijalo v garaži vašega gasilskega doma. Srečno in varno vožnjo vam želim z gasilskim pozdravom Na pomoč!«

Podeljena so bila priznanja in odlikovanja članom društva za zasluge in delo na področju preventive, operative, vzgoje in usposabljanja ter druge organizacijske dejavnosti v prostovoljni gasilski organizaciji.

Novo vozilo je blagoslovil župnik Anton Prijatelj, po končanem uradnem delu, ki ga je povezoval Franc Pestotnik Podokničar, je sledila gasilska veselica s Humskimi puncamiin z Ansamblom Saša Avsenika.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« srečno in varno vožnjo gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica.

Oglasno sporočilo