Zaključek Zlate palete 2019 –  dvakrat zlato in enkrat srebro

0
1363

Zveza likovnih društev Slovenije  je v projektu Zlata paleta  pripravila 23.11.2019 zaključno razstavo likovnih del  Delavskem domu v  Trbovljah. Podeljene so bile zlate, srebrne in bronaste palete najuspešnejšim likovnim ustvarjalcem s pridobljenimi  certifikati  kakovosti za posamezne tematske  razstave v letu 2019. Trem najuspešnejšim društvom pa so bile podeljene  zlata, srebrna in bronasta plaketa.

Letos je imela strokovna komisija težko delo izbrati med toliko kvalitetnimi  deli, izluščiti  najboljše za prejem priznanj  oziroma palet. Med  prejetimi 589 likovnimi deli jih je 43 nagradila s certifikati kakovosti že na tematskih razstavah preko leta. Ta dela so bila  razstavljena tudi  na zaključni razstavi v Delavskem domu.

Likovno društvo Mengeš je kot vsa leta doslej tudi v letu 2019 sodelovalo na vseh tematskih razstavah Zlate palete ZLDS. Letošnje leto je bilo še posebej ustvarjalno in zavzeto, saj smo  se pripravljali za vsako tematsko razstavo posebej. Oddali smo 75 likovnih del, od katerih jih je bilo na posamezno razstavo uvrščenih kar 32 del ter 9 podeljenih certifikatov kakovosti.

Dobro delo in aktivnost  naših članov je bilo nagrajeno, saj je Leonida Goropevšek prejela  srebrno paleto za grafiko »Kolo«, Marjana Tavčar pa je  za sliko »Kam« prejela zlato paleto.

Tudi letos je ZLDS točkovala uspešnost posameznih društev glede na oddana likovna dela,  uvrščena na tematske razstave in nagrajena s certifikatom kakovosti. Objavila je 10  najuspešnejših  društev in podelila plakete prvim trem društvom. Presenečenje in veselje hkrati nas je prevzelo ob razglasitvi zmagovalnega društva, Likovnega društva Mengeš   z doseženimi 2320 točkami, za kar je bila podeljena zlata plaketa. Srebrno plaketo je prejel Zavod Ars viva z doseženimi 2100 točkami in bronasto plaketo Lila Litija s 1860 točkami.

V društvu smo nadvse veseli priznanj za naše delo, čestitke in zahvale gredo  vsem sodelujočim v projektu Zlata paleta, posebej avtorjem  uvrščenih del na razstave. Posebne pohvale gredo avtorjem s prejetimi certifikati kakovosti, prav gotovo pa čestitke Leonidi  za srebrno paleto in Marjani za  zlato paleto. Uspehi nam  kažejo, da smo z našim mentorjem Lojzetom Kalinškom, ki nas vodi in usmerja,  na pravi poti likovnega ustvarjanja, za kar smo mu zelo hvaležni. Leto se počasi zaključuje, pred nami bodo kmalu novi izzivi za leto 2020.

Besedilo in fotografije: Binca Lomšek

   

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here