Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji tudi na Zadružniški v Mengšu

0
755

Občina Mengeš skupaj z JKP Prodnik izvaja investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na območju občine Mengeš. Sistematično investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode.

V ponedeljek, 21. junija 2021, so se tako pričela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na območju Zadružniške ulice v Mengšu in sicer od hišne številke 29 do hišne številke 37. Obnovljenih bo 43 m glavnega voda in 5 vodovodnih hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Po končanih investicijsko vzdrževalnih delih bo Občina Mengeš izvedla asfaltiranje navedenega odseka. Ob celostni obnovi bo urejeno tudi odvodnjavanje in ulična razsvetljava.

Na območju del je izvedena zapora ceste, ki je ustrezno označena. Dostop do objektov bo omogočen v skladu z navodili izvajalca. Prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času zapore oziroma v času izvajanja del, ki bodo predvidoma zaključena do ponedeljka, 2. avgusta 2021.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo