Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

0
2710

V teku so dela na projektu Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Trenutno se izvaja izkop na trasi od Kamnika proti Domžalam, izvajalec del pa je KPL, d. o. o.
Projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki je v letu 2021 skupaj z Ljubljanskim urbanističnim zavodom d. d in SL Consult d. o. o. ter ob podpori vključenih občin oddala predlog projekta, za katerega je uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropske Unije (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in državnega proračuna.
Vrednost projekta, po izvedbi javnega naročila za izgradnjo, je 2.459.182 evrov, od tega je v Evropskem skladu za regionalni razvoj in državnem proračunu rezerviranih približno 2 milijona evrov, preostanek pa bodo zagotovile vključene občine.
V občini Kamnik se bo kolesarska povezava začela v naselju Podgorje, kjer se bo kolesarska pot usmerila preko Dupliškega polja po obstoječi poljski poti proti vzhodu do železniške proge, od koder bo zavila proti jugu do Korenove ceste. V bližini obstoječega nivojskega prehoda preko železniške ceste bo pot prečkala Korenovo cesto in se nadaljevala proti jugu zahodno od železniške proge. Ko železniška proga zavije v smeri vzhoda, bo trasa potekala vzporedno z regionalno cesto Mengeš – Duplica vse do meje z občino Mengeš. Kolesarska pot bo od vozišča umaknjena 5 metrov.
Na predvideni trasi v občini Kamnik trenutno ni obstoječih površin za kolesarje, zato bo kolesarska povezava v celoti zgrajena na novo in bo predstavljala povsem nove priložnosti za trajnostno mobilnost občank in občanov.
Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo