Muzejski večer v znamenju stavbnega razvoja dvorca Zaprice v Kamniku

0
281

V sredo, 23. marca 2022, se je na gradu Zaprice v okviru praznika Občine Kamnik odvijal muzejski večer Stavbni razvoj dvorca Zaprice v Kamniku, ki mu je v imenu Občine Kamnik prisostvoval podžupan Aleksander Uršič skupaj z direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar.
Dr. Igor Sapač je ob tej priložnosti predstavil bogato stavbno zgodovino dvorca Zaprice, kateri je mogoče slediti od začetka 14. stoletja, saj se v listinah že leta 1301 omenja vitez Fricel z Zapric – de Apiz. Gotovo je prebival v dvoru, ki je izrecno prvič omenjen leta 1352. Okoli leta 1550 se je tedanji lastnik Jurij III. pl. Lamberg s Črnela odločil, da bo stari srednjeveški dvor podrl in ga nadomestil z novo gradnjo. Sezidati ga je dal v modnem renesančnem slogu kot simbol plemiške veljave in ambicioznosti rodovine Lamberg. V 18. stoletju je dvorec Zaprice doživel vrhunec stavbnega razvoja. Leta 1757 ga je kupil  Anton Medard pl. Wiederkehr, ki se je odločil za velikopotezno prenovo dvorca in se zato tudi precej zadolžil. Glavno stavbo dvorca so takrat s prizidkom razširili in celoti obenem dali poznobaročno podobo. Leta 1878 je dvorec Zaprice kupil Dunajčan Jožef vitez Schneid pl. Treuenfeld in v njihovi družinski lasti je ostal vse do leta 1946.

Velika novost je digitalni prikazi glavnih stavbnih razvojnih faz, ki sta jih izdelala dr. Igor Sapač in mag. Sanja Špindler in jih je dr. Sapač včeraj tudi predstavil. Na voljo pa je tudi monografija o stavbnem razvoju Zapric in o življenju za grajskimi zidovi v 19. in 20. stoletju avtorjev dr. Igorja Sapača in mag. Zore Torkar.

Zbrane je ob začetku večera pozdravila direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar, ki je poudarila, da se dogodek odvija v okviru praznika Občine Kamnik in jo veseli, da se vsako leto tudi muzej pridružuje praznovanju občinskega praznika.

Podžupan Aleksander Uršič pa je k njenim besedam namenil naslednje misli: »Lepo pozdravljeni na dvorcu Zaprice, katerega bogato zgodovino nam bo danes predstavil dr. Sapač, za kar se mu iskreno zahvaljujem. Naj se ob tej priložnosti zahvalim tudi direktorici Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zori Torkar in vsej njeni ekipi, s katero skrbi, da bolj ali manj redno obiskujete oziroma obiskujemo dogodke na tem pomembnem kamniškem objektu. Takšni dogodki, kot je današnji, so pomembni, da se spominjamo bogate zgodovine, ne samo tukaj prisotni, ampak tudi tisti, ki bodo o tem brali. Velika hvala, da ste se udeležili današnjega muzejskega večera in vas hkrati vabim, da se udeležite tudi drugih prireditev v okviru praznika Občine Kamnik.«
Sicer pa je dr. Igor Sapač, arhitekt in umetnostni zgodovinar, kastelolog, je strokovnjak za arhitekturno zgodovino in problematiko ohranjevanja in prenove stavbne dediščine. Napisal je številne samostojne znanstvene monografije, znanstvene in strokovne članke ter obsežne razstave o zgodovini grajskih stavb in urbanih naselbin na Slovenskem. Za svoje delo je prejel Prešernovi nagradi Fakultete za arhitekturo in Filozofske fakultete v Ljubljani, Plečnikovo medaljo za prispevek s področja strokovne publicistike, Valvasorjevo nagrado Slovenskega muzejskega društva in dve priznanji Izidorja Cankarja, ki mu jih je za raziskovalno delo in prispevek k ohranjanju slovenske grajske dediščine ter za monografijo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem podelilo Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo.

 

Oglasno sporočilo