T e D n i (K) Občine Kamnik 13.2.2023

0
744

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija mostu na občinski cesti JP 661081 v Srednji vasi

Na občinski cesti JP661081 v Srednji vasi poteka sanacija mostu. Gradnja se izvaja skladno s projektno dokumentacijo PZI. Sanacija zajema  izvedbo armiranobetonskega  prepusta dolžine 6 metrov in širine 2,2 metra, ter zavarovanje brežine s kamnito zložbo v betonu v dolžini 4 metre gor in dol vodno od mostu. Izvajalec del je podjetje Žurbi Eko d. o. o., vrednost investicije pa znaša 36.312 evrov. Dela potekajo pod nadzor gradbenega nadzornika ter skladno s terminskim planom.

V času gradnje je vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce.

Sanacija plazu na gozdni cesti Vrtače-Golob

Na gozdni cesti 043640 Vrtače-Golob v kraju Tunjice je bila uspešno zaključena sanacija zemeljskega plazu. V sodelovanju z Zavodom za gozdove je bil izdelan načrt sanacije, slednjo pa je izvedlo podjetje Gradnja Dolinšek d. o. o., ki je na gozdni cesti izgradilo oporno konstrukcijo, leseno kašto v dolžini 25 metrov in višine 2 metra, ter uredilo odvodnjavanje meteorne vode. Vrednost sanacije znaša 4.514 evrov.   

Sanacija zemeljskega plazu nad JP 660473 Županje Njive

Sanacija zemeljskega plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje njive se nadaljuje. Izvaja se ureditev brežine in odvodnjavanja, nato sledi postavitev zaščitnih ograj. Pred tem je bil izgrajen oporni kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov in kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. pod nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov.

Sanacija zidu Pot na Poljane 2

V preteklem tednu se je nadaljevala sanacija zidu na naslovu Pot na Poljane. Uspešno je bila zaključena I. kampada gradnje zidu, ki poteka pod nadzorom Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in pooblaščenega gradbenega nadzornika. Izvajalec del je podjetje VG Vrankar, d. o. o. Sanacija zidu zajema izgradnjo zidu iz kamna v cementni malti v dolžini 12 metrov in višine do 2,5 metra ter zidavo opečnih slopov z vgradnjo armiranobetonskih ograjnih elementov. Vrednost investicije znaša 24.123 evrov.

V času gradnje je vzpostavljen začasen dostop za stanovalce iz zgornje smeri.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o .o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije v naselju Bistričica. Trenutno se izvajata kanala B2 in B2-1 v skupni dolžini skoraj 350 metrov.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Izvajalec je v preteklem tednu na vseh treh lamelah izvajal elektroinštalacijska dela. Na lameli A sta potekali vgradnji elementov strojnih instalacij in stavbnega pohištva, hkrati se je pripravljalo izvrtine za jekleno konstrukcijo. Na lameli B se je montirala lesena konstrukcija, medtem ko se je na lameli C nadaljevalo z vgradnjo strojnih inštalacij, v nadstropju so se polagali estrihi, v pritličju pa se je urejala kanalizacija.

Objavljen je Poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2023/2024

Občina Kamnik v skladu z veljavnim Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/11 s spremembami) objavlja javni vpis novincev za šolsko leto 2023/2024 v naslednje vrtce:

  • Vrtec Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26/B, 1241 Kamnik (telefon: 01 8303 338, 031 371 078),
  • Vrtec Peter Pan, Cankarjeva 12/B, 1241 Kamnik (telefon: 051 437 501),
  • Vrtec Zarja, Perovo 28, 1241 Kamnik (telefon: 05 9075 300),
  • Vrtec Sonček, Fužine 5, 1241 Kamnik (telefon: 05 9078 210).

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi TUKAJ.

Ureditev trga pri glavni avtobusni postaji v Kamniku – postavitev skulpture mamut

Konec lanskega leta je začela Občina Kamnik urejati park med glavno avtobusno postajo in Kamniško Bistrico, v katerem bo imel po novem osrednje mesto mamut. Gre za skulpturo v naravni velikosti, ki jo je leta 2008 izdelal kamniški kipar Miha Kač in meri dobre štiri metre v višino in šest metrov v dolžino. Izdelava bronastega odlitka, ki bo tehtal dve toni in pol, je bila zaupana livarni umetnin Romana Kamška na Gori pri Komendi.

Gradbena dela potekajo v skladu z terminskim planom, izvedeno je bilo – zakoličba objekta, zakoličba obstoječih komunalnih vodov, odstranitev obstoječe opreme (klopi, stojala za kolesa, avtomat za kolesa, itd), izvedba organizacije gradbišča, odstranitev AB plošče nad stopnicami v zaklonišče, odstranitev tlakovcev in delno asfaltne prevleke, odstranitev humusa in deponiranje na deponijo,  izvedba izkopa za zidove, izvedba komunalnih vodov, rušenje AB plošče pod stojali za kolesa, rušenje sten stopnišča v zaklonišče in izvedba nove AB plošče,  izdelava temeljev in postavitev zidov, zasip za zidovi in utrditev nasipa, izvedba nasipa pod zidovi, izvedba AB plošče pod zidovi, izvedba AB klopi,…skulptura mamuta je končana in čaka na postavitev pri livarju.

Del sredstev za ureditev parka je Občina Kamnik pridobila preko razpisa LAS Srce Slovenije in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS Srce Slovenije sodeluje tudi kot partner v projektu in bo poskrbel za popularizacijo novega parka med lokalnimi prebivalci.

Ob občinskem prazniku bo tudi uradna otvoritev omenjenga projekta.

Pomagajmo prebivalcem Turčije in Sirije (zbiranje finančnih sredstev Rdečega križa Slovenije in Karitasa Slovenije)

Rdeči Križ Slovenije

Kako lahko pomagate v Sloveniji?

Najlažje boste pomagali s poslanim SMS sporočilom SKUPAJ5 na številko 1919, s čimer boste prispevali 5 EUR žrtvam potresov v Turčiji in Siriji, denarna sredstva pa lahko nakažete tudi na TRR račun Rdečega križa Slovenije, in sicer:

Namen: »Potres Turčija in Sirija«
TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
SI56 0310 0111 1122 296
SWIFT: SKBASI2X
Koda namena: CHAR
Sklic: SI00-96891

Karitas Slovenije

Svoj dar lahko posredujete s SMS sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 EUR ali z nakazilom na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA
Sklic: 00 626

Oddelek za razvoj in investicije

Odobritev projekta »Znanje preteklosti za zdravo prihodnost«

Javni zavod za kulturo Kamnik (vodilni partner) je v sodelovanju s partnerji Občino Kamnik, Sadjarsko – vrtnarskim društvom Tunjice ter Društvom podeželjskih žena Moravče uspešno kandidiral na 1. Javnem pozivu LAS Srce Slovenije za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2022.

V preteklem tednu smo prejeli Sklep o odobritvi projekta, ki bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je na ocenjevanju namreč prejel zadostno število točk, sledi pa še obravnava ter potrditev projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Predmetna operacija bo obsegala obnovo ter pomladitev samostanskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, v katerem domujejo stare in avtohtone vrste sadnega drevja. Pomen ohranjanja narave in tovrstnih starih sadnih sort bo predstavljen tekom predavanj in delavnic, izvajale pa se bodo tudi kulinarične delavnice, na katerih bodo predstavljeni številni recepti naših prednikov s poudarkom na uporabi starih sadnih sort v kulinariki, pripravljena pa bo tudi knjižica z naborom tovrstnih receptov. V ta namen bo obnovljena tudi dvorana v Mekinjskem samostanu (gradbena in pleskarska dela, menjava parketa…) ter opremljena za potrebe izvedbe delavnic (nakup premičnega pulta ter stolov in miz).

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here