Helios TBLUS povečal lastno proizvodnjo energije

0
653

Po uspešnem zagonu prve sončne elektrarne podjetja Helios TBLUS na lokaciji Količevo, so letos postavili že drugo sončno elektrarno.

S postavitvijo druge sončne elektrarne, ki je začela delovati aprila 2023, Helios TBLUS tako uresničuje zaveze k novim investicijam na področju trajnosti. Nova elektrarna je postavljena na objektu skladišča in polno obratuje od aprila letos, njena moč pa je 280.735 kW. Moderne plošče nove sončne elektrarne so sposobne letno ustvariti v povprečju 300 MWh električne energije, kar predstavlja 3 odstotke potreb po energiji v Količevem. Letna poraba na lokaciji Količevo je bila v letu 2022 približno 10.000 MWh. Skupaj bosta obe elektrarni proizvedli 650 MWh, kar pokriva 7,3 odstotke potreb po energiji.

»V skupini KANSAI HELIOS sledimo temeljnim načelom trajnostnega razvoja, zato v letošnjem letu načrtujemo izgradnjo še ene sončne elektrarne, in sicer na lokaciji Preska v Medvodah,« je povedal dr. Peter Venturini, direktor Helios TBLUS, odgovoren za prodajo in razvoj smol ter analitiko in pojasnil, da so se pri njih še pred energetsko krizo, ki je še posebej prizadela energetsko intenzivna proizvodna podjetja, v strategiji razvoja zavezali k trajnosti in energetski učinkovitosti. »Z novo elektrarno bomo privarčevali 118t CO2 emisij ali 3533 dreves. Obe elektrarni skupaj pa bosta privarčevali kar 255t CO2 emisij ali 7628 dreves,« je dodal dr. Venturini.

Podjetje intenzivno vlaga v optimizacijo energetske učinkovitosti, zmanjševanja odpadkov in emisij, destilacije topil ter požarne varnosti. Leta 2022 so tako investirali 9 milijonov evrov za postavitev sončne elektrarne v Količevem, postavitev reaktorja R9 v Količevem, nov mlin v segmentu kovinskih premazov v Preski in na področju požarne varnosti.

»Za leto 2023 načrtujemo za 11 milijonov evrov investicij. Poleg že izvedene sončne elektrarne v Količevem še za eno v Preski, za izgradnjo lastne hidroelektrarne in druge projekte, s katerimi izpolnjujemo trajnostne cilje,« je povedal dr. Venturini in dodal, da v podjetju poleg tovrstnih investicij veliko vlagajo tudi v razvoj barv, premazov in smol, ki so čim bolj trajnostni in tako do človeka kot do okolja bolj prijazni.

Helios TBLUS

 

 

Oglasno sporočilo