Stroški davkoplačevalcev ustavljenega projekta “Prizidek k Zdravstvenemu Domžale”

0
1109

Na Urad županje smo naslovili naslednje vprašanje:
Občinski svet je sprejel namero o novogradnji zdravstvenega doma, kar preseneča, saj je več let potekalo načrtovanje in dogovarjanje skupaj z visokimi stroški, o prizidku. Začudeni smo prebrali, da naj bi načrtovani prizidek bil zgolj začasna rešitev, kar je očitno novo spoznanje. Na kakšni osnovi se kaže večmilijonska razlika med prizidkom in novo zgrajenim zdravstvenim domom, v korist slednjega? Menimo, da občina dolguje javno obrazložitev te svoje odločitve in strokovni izračun obeh variant. Ocenam ‘čez palec’ je težko verjeti. Dobili smo sicer podatek, da dosedanji stroški načrtovanja znašajo več sto tisoč evrov, pa bi želeli pridobiti še podatek – seznam prejemnikov teh sredstev. Poudarjamo, da gre za javna sredstva in pričakujemo odgovor.
Domžale, 30.5.2023

Odgovor:
Občinski svet Občine Domžale je na 6. seji potrdil namero Občine Domžale o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale v Zaborštu in pooblastil županjo mag. Renato Kosec, da nadaljuje s postopki nakupa nepremičnin. Ob upoštevanju zahtevne gradnje objekta po prvotnem projektu in sanacije obstoječega objekta zdravstvenega doma zaradi starosti stavbe se ugotavlja, da bi bila investicija v nov objekt na novi lokaciji ne samo strokovno, temveč tudi finančno sprejemljivejša. Razlika se kaže v več mio. evrih, s tem, da bi na novi lokaciji pridobili objekt z vsemi zdravstvenimi dejavnostmi. V tem primeru torej ne bi šlo za začasno rešitev kot pri prvotnem projektu, saj bi prostorske možnosti omogočale nadaljnji razvoj zavoda v vseh pogledih. Menimo, da bi z izgradnjo novega zdravstvenega doma v občini Domžale pristopili k ureditvi celovitega zdravstvenega varstva občanov za naslednje generacije. Občinski svet Občine Domžale bo na 7. seji, 19. junija obravnaval DIIP in dopolnitev načrta izgradnje Zdravstvenega doma Domžale.
Za pripravo dokumentacije, geodetske storitve, parcelacije, študije o izvedljivosti projektov smo namenili 347.714,09 EUR.

Sredstva so za izvedena dela oz. storitve prejeli (navajamo jih po abecednem redu):
– AH po pogodbi Volgemut Miha v višini 4.639,89 EUR
– Arhitekti Breskvar d.o.o. v višini 5.000 EUR
– Atrakcija d.o.o. v višini 5.000 EUR
– Brezovec d.o.o. v višini 1.189,50 EUR
– Dimc d.o.o. v višini 1.620,16
– Domplan d.d. v višini 5.902,58 EUR
– Elektro Ljubljana d.d. v višini 7.301,70 EUR
– Geoterm d.o.o. v višini 7.457,86 EUR
– Irgo d.o.o. v višini 45.826,98 EUR
– Irgo Consulting d.o.o. v višini 71.772,60 EUR
– JHP d.o.o. v višini 8.479 EUR
– Kopirnica Jožica Slak s.p. v višini 144,39 EUR
– Notarka Majda Lokošek v višini 204,32 EUR
– Notarka – Judita Učakar Rženičnik v višini 62,38 EUR
– Plan B d.o.o. v višini 148.955,96 EUR
– SIM d.o.o. Kamnik v višini 13.781,12 EUR
– Stabi d.o.o. v višini 18.375,64 EUR
– Tria studio d.o.o. v višini 2.000,01 EUR.
_______________________________________________________________________

Vpliv talne vode na izgradnjo podzemne garaže

Talna voda lahko ima pomemben vpliv na izgradnjo podzemne garaže, zato je pomembno, da se upošteva pri načrtovanju in gradnji. Tukaj je nekaj vidikov, ki jih je treba upoštevati in ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti, da se preprečijo morebitne težave:

  1. Hidrogeološke raziskave: Pred gradnjo podzemne garaže je priporočljivo opraviti hidrogeološke raziskave območja. Te raziskave bodo pomagale prepoznati raven talne vode, njeno gibanje ter morebitne vodne vire, ki bi lahko vplivali na gradnjo.
  2. Drenažni sistemi: Ustrezno zasnovan drenažni sistem je ključnega pomena za odvajanje talne vode stran od podzemne garaže. To lahko vključuje namestitev drenažnih cevi, zbiralnikov za zbiranje in odvajanje vode ter črpalk za črpanje vode, če je potrebno.
  3. Neprepustne membrane: Uporaba neprepustnih membran na stenah in tleh podzemne garaže je lahko učinkovit način za preprečevanje vdora talne vode. Te membrane preprečujejo prodiranje vode v notranjost garaže in s tem zmanjšujejo tveganje za poškodbe.
  4. Vodotesne konstrukcije: Pomembno je, da so vse konstrukcije podzemne garaže zgrajene vodotesno. To vključuje ustrezno hidroizolacijo tal, sten, stropov, dilatacijskih spojev in sklepov. Vgradnja kakovostnih vodotesnih materialov in pravilna izvedba gradbenih del sta ključnega pomena.
  5. Upravljanje z odvajanjem vode: Redno vzdrževanje in spremljanje sistema odvajanja vode sta pomembna za zagotavljanje, da ostane delujoč in učinkovit. Če se pojavijo težave, je treba takoj ukrepati, da se prepreči morebitno škodo zaradi kopičenja talne vode.
  6. Povzdignjen nivo tal: V nekaterih primerih je morda potrebno dvigniti nivo tal podzemne garaže nad najvišjo raven talne vode. To se lahko doseže s povišanjem nivoja tal z dodatnimi nasuti ali ustvarjanjem poglobitev za zadrževanje vode stran od garaže.
  7. Redno spremljanje talne vode: Po končani gradnji je priporočljivo redno spremljati nivo talne vode. S tem boste lahko prepoznali morebitne spremembe in ukrepali, če je potrebno.

Pomembno je, da se za načrtovanje in izgradnjo podzemne garaže posvetujete s strokovnjaki, kot so inženirji geotehnike, hidrologi in gradbeni inženirji, ki imajo izkušnje s podobnimi projekti. S pravilnim načrtovanjem, uporabo ustrezne tehnologije in rednim vzdrževanjem je mogoče učinkovito obvladovati vpliv talne vode na podzemno garažo ter zmanjšati tveganje za morebitne težave.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here