Z gradnjo Športne dvorane Mengeš korak bližje k rešitvi prostorske problematike Osnovne šole Mengeš

0
2318

V letu 2018 bo Občina Mengeš začela drugo fazo reševanja prostorske problematike Osnovne šole Mengeš, zgradila bo večnamensko športno dvorano Mengeš. Pripravljajo pa se tudi projekti za dokončno preureditev Osnovne šole Mengeš in sicer preureditev obstoječe telovadnice v jedilnico in kuhinjo, knjižnico ter manjkajoče kabinete za kvalitetnejše delo pedagoških in strokovnih delavcev na šoli. 

Gradnja športne dvorane Mengeš

Postopek gradnje večnamenske športne dvorane Mengeš je sedaj v zaključni fazi pridobitve gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Domžale. Na Občinski upravi Mengeš pričakujemo, da bomo gradbeno dovoljene pridobili v zimskih mesecih in takoj začeli s postopkom izbire najugodnejšega izvajalca. Takoj ko bo mogoče, najverjetneje v začetku poletnih šolskih počitnic, pa se bo začelo s samo gradnjo. Dvorana bo v prvi vrsti namenjena kvalitetnem izvajanju športnega pouka, ki se sedaj izvaja v neprimerno urejenih, prirejenih prostorih ter za organizacijo različnih šolskih športnih tekmovanj. V popoldanskih urah bo dvorana na voljo športnim društvom za športne aktivnosti njihovih članov, kar ponuja novo priložnost za razvoj organiziranega športa v Občini Mengeš, v večernih urah pa bo namenjena rekreaciji občank in občanov.

Projekt predstavljene gradnje nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš se je sicer pričel že leta 2009, ko sta Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti d.o.o., saj je gradnja dvorane neposredno ob Osnovni šoli Mengeš predvidevala ohranitev parkovnih in rekreacijskih površin. Parkovnim in rekreacijskim površinam pa so prilagodili tudi materiale in zunanji izgled objekta.

Projekt gradnje je prekinil kohezijski projekt »vodooskrbe«, za kar je morala občina založiti lastna sredstva, rezervirana za gradnjo športne dvorane. Konec leta 2016 je občina dobila zagotovila za povrnitev založenih sredstev ter gradnjo športne dvorane vključila v proračun občine za letih 2017 in 2018. Glede na to, da se je v letu 2016 in 2017 zgradil vzhodni prizidek k Osnovni šoli Mengeš, ki je posegel v predvideno območje za gradnjo športne dvorane, se je načrtovano športno dvorano ustrezno preprojektiralo. Dodatni razlog za preprojektiranje je tudi želja občine po pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada. Na Občinski upravi Mengeš ocenjujemo, da je vrednost gradnje večnamenske športne dvorane Mengeš 4,5 milijona evrov. Privarčevana sta 2 milijona evrov; pričakujemo, da bomo 1 milijon pridobiti na razpisu Eko sklada; za preostanek pa se bo občina zadolžili. Občina Mengeš je ena od zgolj šestnajstih slovenskih občin, ki sedaj nima niti evra dolga.

Preureditev obstoječe telovadnice v kuhinjo, jedilnico, knjižnico in kabinete

V naslednjem obdobju se bo pristopilo k tretji, zadnji fazi ureditve prostorske problematike Osnovne šole Mengeš, ki predvideva preureditev obstoječe telovadnice v kuhinjo in jedilnico, knjižnico ter manjkajoče kabinete. Predlog preureditve posebej pozdravljajo vključeni v organizacijo šolske prehrane ter učenke in učenci, ki imajo naročeno kosilo v šoli, saj sedaj nanj čakajo tudi več kot šolsko uro. Za vse, ki imajo obveznosti takoj po pouku, morajo imeti urejene posebne oznake, ki dovoljujejo prehod v posebno, hitrejšo vrsto. Poleg tega je zagotavljanje kvalitetno prehrane v kuhinji s skoraj polovično kapaciteto od realizirane skoraj nemogoče. Z ureditvijo kuhinje, jedilnice, knjižnice in kabinetov na novi lokaciji pa bo zagotovljen tudi nemoten pouk v kletnih učilnicah, saj so sedaj čakajoče učenke in učenci v vrsti za kosilo pogosto moteči.

Z ureditvijo novih prostorov za šolsko knjižnico bo poleg lažje izposoje knjig zagotovljeno več prostora za organizacijo različnih aktivnosti in razstav povezanih s knjigami, branjem in drugimi vsebinami, ki so sedaj namenjene zelo omejenem številu učenk in učencev. Prav tako pomembni so tudi kabineti za pedagoške in strokovne delavce, saj kvalitetna organizacija pouka zahteva vse več učnih priprav ter individualnih obravnav učenk in učencev.

Na Občinski upravi Mengeš pričakujemo, da bo predlog projekta tretje, zaključne faze reševanja prostorske problematike Osnovne šole Mengeš pripravljen, usklajen in finančno ocenjen tako, da bo lahko umeščen v eno od naslednjih proračunskih obdobij.

Občinska uprava Mengeš

Oglasno sporočilo