Osnovni šoli Venclja Perka v treh letih skoraj milijon evrov! NOV!CE 12 2019

0
3338

Šli smo po poteh prenove in sprememb, ki jih je šola doživela. Kaj vse se je v tem času dogajalo za skoraj milijon evrov, si lahko preberete v nadaljevanju …

Energetska sanacija Osnovne šole Venclja Perka je bila izvedena leta 2017, vrednost del po končni situaciji pa je znašala 556.837,21 EUR z DDV.

A to ni bila edina »obogatitev« osnovne šole, ki stoji skoraj v centru Domžal. Dela so se vrstila tudi v letu 2018 in 2019, skupno pa se je v tem času samo v eno šolo namenilo skoraj milijon evrov!

Najprej ureditev zahodne strani leta 2018…
»Investicija je bila zaradi omogočanja nemotenih dostopov v času izvajanja šolskih dejavnosti razdeljena na dva dela. Izvedli smo zahodni del zunanje ureditve, v naslednjem letu pa načrtujemo ureditev vzhodnega dela. V sklopu obnove zahodnega dela je bila obnovljena meteorna in fekalna kanalizacija, na novo urejene parkirne in manipulativne površine, na zahodni strani pa je bila izvedena tudi hidroizolacija samega objekta. Izvajalec del je bilo podjetje LAVACO, d.o.o. v vrednosti cca 180.000 evrov,« so zapisali na občini Domžale.

… nato pa letos še vzhodna stran
»Predmet projekta je menjava dotrajane zunanje kanalizacije ter delna preureditev zunanje ureditve na vzhodu OŠ Venclja Perka v Domžalah. Površine, namenjene prostemu prehodu pešcev in kolesarjev se asfaltira, površine ob šoli, namenjene učencem, se tlakuje z betonskimi ploščami večjega formata. Vzdolž telovadnice se zaradi višinske razlike izvede betonski zidec, ki bo hkrati klop. Obnovljena bo tudi kolesarnica.
Vrednost pogodbenih del za zunanjo ureditev OŠ Venclja Perka (vzhodna stran) znaša 176.610,53 € z DDV,« pa je bilo rečeno še pred začetkom sanacije vzhodne strani Osnovne šole Venclja Perka.  Izvajalec del je bilo podjetje LAVACO, d.o.o.

Pred začetkom počitnic, je bilo sporočilo s strani Urada župana drugačno: »Pri Osnovni šoli Venclja Perka bomo v letošnjem letu, v času poletnih počitnic, pričeli z izvedbo zunanje ureditve na vzhodni strani šole. V lanskem letu je bila izvedena zunanja ureditev zahodnega dela. Gradnja bo zaključena do začetka novega šolskega leta. Zunanja ureditev obsega postavitev klopi, pitnika, ureditev kolesarnice za učence ter tlakovanje in asfaltiranje pohodnih površin.«

Zgornji prizor v času trajanja prenove okolice šole, kakor tudi na ostalih gradbiščih po občini Domžale, kot nam sporočajo občani.

Gre za javno naročilo male vrednosti, ki se objavi na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Eden izmed podatkov, ki se pri objavi na omenjenem portalu zahteva, je tudi ocenjena vrednost naročila. Ocenjena vrednost investicije je opredeljena s projektantskim predračunom, ki je del izvedbene projektne dokumentacije.

Če se vrnemo na Osnovno šolo Venclja Perka in njeno triletno sanacijo ugotavljamo, da bi z zneskom dobrih 913.447,74 tisoč evrov, kot ga je Občina Domžale namenila za sanacijo OŠ Venclja Perka in ureditev okolice, na oko popolnoma nepotrebne, praktično lahko obogatili kakovost šolanja in bivanja v več šolah v domžalski občini. Morda bi delček tega namenili tudi za danes neurejene in nevarne šolske poti učencev, ki obiskujejo Osnovno šolo Preserje pri Radomljah, in kjer starši prosijo za pomoč in opozarjajo na nevarnosti že dolgo časa … Toliko o enakih pogojih za vse v Občini Domžale.

Nadzorni odbor Občine Domžale bi sicer lahko opravil pregled smotrnosti porabe konkretnih sredstev, a se bojimo, da bo predsednik Borut Kurmanšek, ki je član stranke, ki je v koaliciji z županom, mimogrede spregledal potratno investicijo.

Za lažjo predstavo, kaj pomeni taka investicija, smo ponazorili z grafiko.

Vsa plačila Občine Domžale pravnim osebam si lahko ogledate na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije: www.erar.si

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 12 2019

 

Oglasno sporočilo