Za nizkoenergijsko Športno dvorano Mengeš v proračunu občine rezerviranih 3.319.000 EUR.

0
1956

S povrnjenimi založenimi sredstvi za kohezijski projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik je za nizkoenergijsko Športno dvorano Mengeš v proračunu občine rezerviranih 3.319.000 EUR.

V mesecu oktobru je občina dobila povrnjen še zadnji del založenih sredstev in sicer 1.261.324,34 EUR, ki se bodo namenila za gradnjo nizko energijske Športne dvorane Mengeš.

Za občino Mengeš se je zaključil še zadnji del projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, ki se je začel že leta 2010. Takrat so bila finančna sredstva rezervirana za gradnjo nizko energijske Športne dvorane Mengeš preusmerjena na skupen kohezijski projekt, ki je bil uspešno zaključen v oktobru 2018, ko so bila povrnjena vsa založena sredstva.

Za gradnjo nizko energijske Športne dvorane Mengeš ima občina tako poleg deponiranih 1.988.000 EUR, na voljo še 1.331.00 EUR (povrnjena kohezijska sredstva in del prostih sredstev na računu), kar skupaj predstavlja 3.319.000 EUR. Dodatna sredstva za gradnjo bo občina pridobila na razpisu Eko sklada, saj je v projekt vključila merila in pogoje razpisa za pridobitev skoraj 900.000 EUR nepovratnih sredstev, ki pa jih bo prejela po zaključeni investiciji oziroma po oddanem poročilu.

Občinska uprava Občine Mengeš

Oglasno sporočilo