Redni letni občni zbor Društva diabetikov Kamnik

0
1383

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik se je včeraj dopoldan odvijal redni letni občni zbor Društva diabetikov Kamnik, ki se ga je udeležil tudi župan Matej Slapar skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom, s podpredsednikom Zveze društev diabetikov Slovenije Alojzom Rudolfom in sekretarko Zveze društev diabetikov Slovenije Špelco Rudolf ter predsednico Društva diabetikov Kamnik Savico Juntez.

.

“>Društvo diabetikov Kamnik, ki šteje 169 članov, deluje kot humanitarno društvo po načelih nepridobitnosti, prostovoljstva ter v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah. Sodeluje s pristojnimi organi pri razreševanju problematike oseb, prizadetih s sladkorno boleznijo. V Društvu organizirajo predavanja o zdravljenju sladkorne bolezni, zdravi prehrani, zdravem na­činu življenja in druga predavanja, povezana s to tematiko. Sodelujejo na različnih kulturnih in športnih prireditvah, organizirana so zdraviliška okrevanja, skupinske terapije, izleti in meddruštveni pohodi, kopanje, sestanki, srečanja in druge oblike sestajanja oseb s sladkorno boleznijo ter drugih, ki so z omenjeno problematiko povezani.

.

“>Ob današnjem občnem zboru je zbrane pozdravila predsednica Društva diabetikov Kamnik Savica Juntez, ki je predstavila delo preteklega leta ter načrte za letošnje leto, poročila nadzornega odbora in disciplinske komisije pa je predstavilo delovno predsedstvo. Misli članicam in članom društva sta namenila župan Občine Komenda Stanislav Poglajen in podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Alojz Rudolf.

.

“>Njihovim besedam pa se je pridružil tudi župan Matej Slapar, ki pa je ob tej priložnosti med drugim poudaril pomen ozaveščanja o sladkorni bolezni: »Člani Društva diabetikov Kamnik uspešno delujete na področju nenehnega ozaveščanja o diabetesu in tesno sodelujete z različnimi zdravstvenimi in drugimi institucijami ter posamezniki. Pri vsem tem pa, verjamem, najbolj pomenijo vaše lastne izkušnje, saj si medsebojno nesebično pomagate, se podpirate in bodrite takrat, ko vam je hudo. Tudi s takšnimi dogodki, kot je današnji, nam kažete, da vendarle uspešno premagujete težave. Seveda pridejo slabi trenutki, a ne smete obupati. Aktivni ste na športnem področju, veliko se izobražujete in nabirate nova znanja, udeležujete pa se zdraviliških okrevanj in, kot že rečeno, dajete podporo drug drugemu. Ta podpora naj vam bo spodbuda ob vseh »slabih« dnevih. Tudi Občina Kamnik vas bo še naprej podpirala. V delovanje društva je vloženih mnogo prostovoljnih ur, za to iskrena hvala. Želim vam, da bi bilo letošnje leto uspešno in naj se vam zastavljeni cilji uresničijo v čim večji možni meri.«

.

“>Podeljene so bile plakete in zahvalne listine. Bronasto plaketo so prejeli Viktor Smolnikar, Ignac Juntez, Slavica Gorjup, srebrno Kati Časar, dipl. med. sestra, Majda Sivec, Terezija Cvetka Okorn, Marija Podbevšek, Jože Kalan, Katarina Arčon Žavbi, zlata plaketa je šla v roke Jane Plavc, dr. med. spl. med. in Savice Juntez. Zahvalne listine so prejeli Alojz Rudolf, Občina Kamnik, Občina Komenda, Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale- Kamnik, Tone Iskra, Mina Masličić Kočan- Roche. Podeljene so bile pa tudi listine častna članica oziroma častni član, ki so jih prejeli Stanislava Pibernik, Marjeta Bukovšek in Boris Hribar.

Danica Ostanek je predstavila zdravo prehrano in pomen aktivnega življenja diabetikov, za kulturno popestritev dogodka pa je z recitacijo poskrbel Tone Iskra.

Oglasno sporočilo