Kdo je prenavljal lokal Zavoda za šport in rekreacijo Domžale?

0
5302

S prihodom novega direktorja na Zavod za šport in rekreacijo Domžale je pred tremi leti zavel nov veter. Vsaj kazalo je tako. Obljubljal je, da ne bo dopuščal nikakršnih nepravilnosti. A očitno to ni tako enostavno, kot bi si želeli …
Po javno dostopnih podatkih smo namreč ugotovili, da so sorodniki zaposlenih na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale zaslužili kar nekaj denarja. Že samo hiter vpogled v to nam je pokazal, da je podjetje R-Svarun d.o.o., v nekaj mesecih izstavilo dva računa v vrednosti nekaj manj kot 5.000 evrov, skupaj pa v vrednosti 9.318,70 evrov.
Ker je šlo za dvakratno izdan račun in to v vrednosti manj kot 5.000 evrov, za kar ni potrebno izvedbe razpisa oz. pridobivanja več ponudb, bi lahko rekli, da je vse v redu. A le do trenutka, ko se poglobimo v to, kdo je v resnici lastnik in zastopnik podjetja, ki je izvajalo storitve – po besedah ljudi iz kroga blizu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, naj bi šlo za prenovo lokala pri tenis igriščih – Krpan puba.
Podjetje R-Svarun d.o.o. iz Ljubljane, je v lasti Darje Rogelja, ki se sicer ne ukvarja z gradbenimi in podobnimi deli, kot bi pričakovali pri prenovo lokala, ampak z alternativnimi oblikami zdravljenja, kot je razvidno iz javnih evidenc. A to še vedno ni dovolj velik razlog, da bi se spustili v takšne podrobnosti. Ne, glavni razlog je, da je Darja Rogelja mama Nine Rogelja, zaposlene pravnice na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale, kar pa je po našem mnenju sporno. Posel je seveda dobila brez razpisa in 9.318,70 evra ni tako malo. S tem, ko sta bila v različnem obdobju izdana dva računa pod 5.000 evrov, se je ZŠRD navidezno izognil objavi razpisa za pridobivanje izvajalca za prenovo lokala, ki je bila zagotovo več kot le nekaj tisoč evrov. Tudi sicer celoten znesek prenove lokala ni razviden iz javno dostopnih podatkov. Kot nalašč pa bode v oči vprašanje, kaj podjetnica in podjetje z le enim zaposlenim, ki se ukvarja z alternativnimi metodami zdravljenja, tudi pedikuro, masažo in podobno, lahko doprinese prenovi gostinskega lokala?
Zakaj je znesek manj kot 10 tisoč evrov tako zelo priročen? Poglejmo, kaj pravi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije: “Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji.” Še dobro, da znesek ni šel čez 10 tisoč evrov.
A vrnimo se h Krpan pubu, novemu lokalu, ki ga zdaj upravlja Zavod za šport. Ko govorimo o gostinski dejavnosti, je jasno, da gre za tržno in nešportno dejavnost. Glede na to, da je ZŠRD 100 % nepridobiteni zavod v javni lasti, je tudi to sporno. Še bolj sporno pa je dejstvo, da je šlo pri prenovi tega lokala (nekdaj lokal 3. polčas), za nenamensko porabo javnih sredstev, saj ZŠRD sredstva pridobiva za investicije in vzdrževanje v športne objekte in ne lokale, ki nato predstavljajo tržno dejavnost.
To žal ni edini primer, ko imajo sorodniki zaposlenih na ZŠRD neposreden dostop do javnih, proračunskih sredstev. Menda naj bi bila zanimiva tudi zgodba z nakupom rabljenega vozila za službene namene vzdrževalcev, kjer ne gre toliko za namen, temveč od koga so ga kupili. Pravijo, da kjer je dim, je tudi ogenj in očitno se na domžalskem zavodu za šport vse bolj kadi, kljub zagotovilom vodstva, da ne bodo dovolili korupcije pod svojo streho. Presodite sami, kako uspešni so pri tem.

(naslov hranimo v uredništvu)

Prejeto pismo bralca smo naslovili na direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Uroša Križaniču in čakamo na odgovor.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here