Pričetek gradnje Doma zaščite in reševanja v Trzinu

0
1546

Občina Trzin pričenja z gradnjo Doma zaščite in reševanja v Trzinu. Gradbeno pogodbo sta 11. novembra 2019 slovesno podpisala Peter Ložar, župan Občine Trzin in Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d.d. iz Kranja.

Javno naročilo za izbor izvajalca gradnje je bilo objavljeno 8. julija 2019. Do roka za oddajo je prispelo šest pravočasnih ponudb v razponu od 1.907.097 EUR do 2.190.970 EUR z DDV. Cenovno najugodnejša je bila ponudba podjetja Gorenjska gradbena družba iz Kranja.

Zaradi želje po čim večjem odzivu ponudnikov je bil v razpisni dokumentaciji določen fleksibilni rok pričetka gradnje, kar pomeni, da mora izbrani izvajalec z gradbenimi deli začeti najkasneje v marcu 2020. Gradnja bo zaključena do jeseni 2021. Javno naročilo za notranjo opremo objekta bo objavljeno v prihodnjem letu. Izgradnja Doma zaščite in reševanja v Trzinu se bo v celoti financirala s proračunskimi sredstvi Občine Trzin.

Objekt s tisoč dvesto kvadratnimi metri notranjih neto tlorisnih površin, tisoč štiristo kvadratnimi metri zunanjih manipulacijskih in vadbenih površin ter dodatnimi štiristo kvadratnimi metri vadbenih površin na strehi objekta, bo omogočil nemoteno opravljanje nalog javne gasilske službe ter nalog s področja zaščite in reševanja in zagotovil prostore za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, občinske civilne zaščite in Planinskega društva Onger Trzin. Na ta način bo na enem mestu zagotovljena vsa potreba oprema ter usklajeno opravljanje njihovih skupnih nalog.

Osnovna ideja urbanistične, kot tudi arhitekturne rešitve, je umestitev doma v prostor tako, da bo stavba s svojo pojavnostjo tvorila prepoznaven simbolni element v vstopnem delu Trzina. Zamisel je podprta z urbanističnim konceptom, ki poudarja in dograjuje mestni značaj Ljubljanske ceste ter celotnega centralnega dela Trzina.

Objekt bo sestavljen iz podkletenega enonadstropnega upravnega dela z mansardno prirezanim stolpom višjim za dodatni dve etaži in nepodkletene garaže za intervencijska vozila z dvoetažnim skladiščem. Prostori namenjeni intervenciji bodo v pritličju, skupni prostori in prostori društev pa v etažah.

Skupni prostori v prvem nadstropju bodo omogočali usklajeno delovanje vseh uporabnikov, zaradi fleksibilne zasnove pa bodo večino časa na voljo tudi širšemu krogu občanov, ki delujejo v okviru društev. Osrednji prostor nadstropja bo dvorana, primerna za organizacijo dogodkov z večjim številom ljudi, kot so občni zbori, predavanja, delavnice in manjše proslave in prireditve, ki jo bo možno razdeliti na tri manjše prostore, primerne za organizacijo delavnic in srečanja manjših skupin. Pred dvorano bo avla s čajno kuhinjo in medijskim pultom.

Pred objektom bo enotna asfaltirana površina, s klopjo in drevesom razdeljena na intervencijsko parkirišče in vhodni plato. Plato ob intervencijski poti zaključuje drevored, ki nadaljuje potezo Ljubljanske ceste. Na dvorišču za objektom bo parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe v nadaljevanju pa parkirišča za osebna vozila gasilcev ter vadbišče. Ob Mengeški cesti je predviden manjši peščen park s klopjo in drevesi, ki povezuje zadnje dvorišče in trg pred objektom. Parkirna mesta za obiskovalce doma bodo urejena preko Mengeške ceste, pred starim gasilskim domom.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Počivašek d.o.o. iz Celja, ki je bilo izbrano s prvonagrajeno rešitvijo v sklopu javnega anonimnega enostopenjskega arhitekturno-urbanističnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve za Dom zaščite in reševanja v Trzinu, ki ga je Občina Trzin v letu 2016 izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Občina Trzin

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here