Težave na mKČN Moravče – naftni derivati v črpališču

0
945

Posredujemo vam obvestilo JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. glede težav s katerimi se soočajo in le-te onemogočajo izvajanje ustreznega osnovnega vzdrževanja  mKČN Moravče.

V  februarju in marcu 2020  so na ČN Moravče opazili večjo količino plavajočih naftnih derivatov v črpališču, in sicer dne 13.2.2020 ter ponovno dne 20.3.2020.  Zaradi prisotnosti naftnih derivatov v kanalizacijskem sistemu je dotok odpadne vode na čistilno napravo neustrezen, naftni derivati negativno vplivajo na vodenje procesov v prezračevalnih bazenih in usedalnikih. Posledično prihaja do inhibicije delovanja aktivne biomase, kar vodi do zmanjšanega ali celo prekinjenega procesa čiščenja odpadne vode. Posledično se lahko zgodi, da čistilna naprave ne deluje ustrezno in iztok čiščene vode ni primeren za izpust v okolje. V času padavin je preliv odpadne vode voden v potok Drtijščica, kar v primeru naftnih derivatov pomeni veliko direktno onesnaženje. Kot pogodbeniki so JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. v obeh primerih izvedli vse nujne ukrepe za zaščito mKČN Moravče, a se očitno še pojavljajo novi izpusti neustrezne odpadne vode v kanalizacijsko omrežje.
Opozorilo!
Takšni izpusti so strupeni, ogrožajo vodenje procesa in delovanje mKČN ter povzročajo neustrezen učinek čiščenja mKČN.
Zoper kršitelje bo Občina Moravče sprožila ustrezne postopke in zadevo predala pristojnim organom v obravnavo.

Občina Moravče in JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.

Oglasno sporočilo