Spoštovani župani, županja, svetniki, svetnice in vsi ostali prejemniki dopisa

0
3112

Spodaj navedena Blaž Jazbec in Tomaž Ličen, vam piševa kot vaša občana, in kot zaposlena na javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o.

V zgolj nekaj stavkih želiva, da nama in zaposlenim na družbi in vašim občanom namenite minimalno pozornost in spoštovanje in da nama podaste nekaj odgovorov.

  1. Spoštovani, v jeseni sva s kolegom opozorila družbo v kateri delava na kršitve pravic agencijskih delavcev. Med drugim sva opozarjala, da niso prejemali vseh dodatkov in vseh obveznih plačil, ki bi jih po zakonu morali prejeti. Kljub večkratnim opozorilom ni nihče naredil konkretno nič in zaradi tega in še več podobnih kršitev pravic, sva ustanovila sindikat. Po tem je družba, ki posreduje agencijske delavce sklicala navedene delavce, skupaj s Prodnikom in nama so preprečili sodelovanje na sestanku. Po sestanku so izplačali navedene neplačane zneske, vendar zgolj tistim, ki so v družbi in zgolj za pet let. Spoštovani, navedeno dokazuje, da dejansko družba Prodnik in agencija niso izplačevali vseh z zakonom predpisanih zneskov, saj ne bi izplačali nekaj kar niso bili dolžni. Kazenski zakonik določa v 196. členu, da je tisti ki se ne ravna po predpisih o plači, ali ki ne plačuje predpisanih prispevkov in tako prikrajša enega ali več zaposlenih in če je takšnih kršitev več kot dvajset ali če enemu delavcu traja kršitev več kot dve leti, lahko kaznovan, če se ugotovi, da je navedeno kršitev temeljnih pravic delavcev, z zaporno kaznijo do petih let.
  2. 353. člen Obligacijskega zakonika določa, da zastara odškodninski zahtevek, če je bila škoda, berite neplačilo vseh zneskov zaposlenim, povzročena s kaznivim dejanjem, takrat ko se izteče rok za zastaranje kazenskega pregona.
  3. Spoštovani, več delavcev, ki nas je opozarjalo na navedeno, smo bili odpuščeni, zamenjani, ali drugače ne delamo več za družbo.
  4. Nadzorni svet družbe ni nikoli povabil kljub resnim opozorilom nikogar od naju, da predstaviva dokumente.
  5. Občine, ki so lastnice, so prejšnji teden izdale preko PR službe sporočilo, da župani pozivajo pristojne institucije, da izvedejo postopke. Spoštovani, lastniki, kar občine so, imajo popolnoma vsa pooblastila, da preverijo preko nadzornih svetov navedbe, da imenujejo zunanje revizorje, prav bi bilo, da neodvisne in nepovezane z občino in da nemudoma preverijo navedbe. V tem trenutku so občine in njihovi predstavniki sporočili približno naslednje. Menda se govori, da se nekje nekaj dogaja, ampak mi nismo pristojni, oziroma vsaj mislimo da nismo pristojni oziroma bomo sprejeli vsako argumentacijo, da nismo pristojni in odgovorni. Spoštovani, ne trdimo, da boste ugotovili, da je karkoli narobe, trdimo zgolj, da ne opravljate svoje funkcije in da zavestno ne opravljate nadzora, ki bi ga morali opravljati in da odgovornost za svoje nedelo prenašate na druge. Naj plastično zaključimo. Ko se doma skregajo otroci, se verjetno ne obrnete na Center za socialno delo, temveč najprej sami presodite kaj se dogaja in hkrati ne tolerirate, da ena stran ne sme nič povedati in da se jo ne sme slišati in upoštevati. Če bi se dva otroka pretepala do hudih poškodb, vas verjetno na sodišču ne bi oprostil argument, da ste čakali, da sama otroka pokličeta socialno skrbstvo in tudi ne bi pomagalo, da bi se izkazalo, da ste vedeli, da je starejši od otrok mlajšemu zaplenil telefon in mu preprečil, da bi povedal kaj se dogaja.
  6. Občinsko glasilo Slamnik brez najmanjšega zadržka objavlja PR članke zaposlenih na družbi Prodnik in ne preverja dejanskih dejstev.
  7. Oba zgoraj navedena sva dobila zaradi opozoril, krivdno odpoved. Spoštovani, sama bova na sodišču dokazala, da nisva storila očitanega, je pa sramota za občine, da nas je 6 zaposlenih ostalo v času COVID – 19 brez služb, naši otroci brez staršev, ki bi jim lahko zagotovili socialno in ekonomsko varnost in da nihče od svetnikov ne odreagira. Najmanj kar zahtevava je, da se nama omogoči obramba, dostop do dokumentov, do katerih do nekaterih že več mesecev nimava dostopa (na primer anonimke zoper naju), kljub temu da je to kršitev kazenskega zakonika in zakona o varstvu osebnih podatkov.
  8. Spoštovani s strani »starega« sindikata in njegovega predsednika in s strani družbe Prodnik smo nekateri zaposleni, ki smo prejeli odpoved, prejeli preko detektiva, ki nas je iskal po naših domovih, opozorilo, da se moramo opravičiti in da moramo plačati 1.800,00 € kazni. Spoštovani, kot predstavnika sindikata se ne bova opravičevala, da se zavzemava za pravice zaposlenih in da navajava dejstva. Takšni in podobni poizkusi cenzure so nedostojni družbe v 21. stoletju in če svetniki in župani menijo, da je primerno, da zaposleni družbe Prodnik s takšnimi zahtevki utišajo sindikat in delavce, ker vedo, da si pri svojih plačah in brez služb ne moremo privoščiti, da bi tvegali takšne zneske, je to nekaj kar je nevredno pravne, socialne in demokratične družbe, za katero se razglašamo.
  9. Do sedaj nismo prejeli nobenega podatka, da bi s postopki začela občina, ki tudi sicer ignorira opozorila, delovna inšpekcija in to ne glede na prijavo, policija in vsi ostali organi. Spoštovani, če ta postopek dokazuje karkoli, dokazuje dejstvo, da državljani v tej državi nismo enaki.
  10. Naj vas vljudno prosimo, da v svojih funkcijah poskrbite, da se delavci na smetiščih, smetarskih kamionih, na komunali in sicer ne obravnavajo kot manj vredni, ne dajajte občutka, da živimo v kastno urejeni družbi in prosimo vas, da končno nekdo uredi red na komunalnem podjetju, in sicer ne zgolj glede zaposlenih, temveč naj se naredi resna revizija tudi sicer glede siceršnjih poslovnih praks družbe.

Spoštovani, ker smo v zadnjem času prejeli mnogo začudenih namigov, da nihče ni prej slišal za navedeno, kar sicer ne drži in če bo treba bomo tudi s pisnimi dokazi na sodišču predložili dejstva, ki dokazujejo, da smo vas ali mi ali občani opozarjali na problematiko družbe Prodnik, pošiljamo da ne bi bilo kakršnihkoli dilem, navedeni dopis v vednost še policiji, novinarjem in nekaj drugim prejemnikom.

Naj za zaključek navedemo zgolj še nekaj členov: 286. člen KZ, (2) Uradna oseba, ki vedoma opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen hujša od treh let zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

126.člen KZ: (2) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko:
1)     poslanec državnega zbora, član državnega sveta in član lokalnega ali regionalnega predstavniškega telesa;
2)     oseba, ki pri državnem organu opravlja uradne dolžnosti ali ima uradno funkcijo;

Spoštovani, ni vprašanje ali bo ta postopek zaključen, temveč zgolj kdaj bo zaključen in ni vprašanje ali se ob tem dopisu počutite dobro ali pa se sprašujete kdo se vam upa napisati tak dopis, temveč je edino in pravo vprašanje, ali ste opravili svojo funkcijo, ki ste jo po zakonu dolžni opraviti in če jo niste, ali res mislite, da enkrat v prihodnosti ne boste pravno in politično odgovarjali za navedeno, če se bo izkazalo, da so navedbe, ki smo jih podali resnične.

V imenu drugorazredne delavske populacije in tistih brez imen in zvez, vas lepo pozdravljava in upava, da je Slovenija in občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin še del države, ki spoštuje delavce in socialne pravice.

Spoštovani novinarji, prejemniki pisma in policija in delovna inšpekcija so tisti, ki jih sedaj poimensko lahko vključite in zahtevate od njih pojasnila.

Vsi osnovni prejemniki štejte navedeni dopis kot oseben dopis vsakemu prejemniku in zahtevava odgovor na podlagi 17.člena Uredbe o upravnem poslovanju od vsakega od vas osebno kot župana ali svetnika ali prejemnika v drugi vlogi in/ali funkciji.

S spoštovanjem,
Blaž Jazbec
Tomaž Ličen

PREJMNIKI DOPISA:

Županje in župani občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin

Svetnice in svetniki občin Trzin, Moravče, Mengeš, Lukovica, Trzin

Direktor upravne inšpekcije , mag. Robert Lainšek, gp.ijs@gov.si

Inšpektorat za delo OE Ljubljana ljubljana.irsd@gov.si

Računsko sodišče – navedeni dopis prosim vzemite, kot pobudo za revizijo sloaud@rs-rs.si

Policija Republike Slovenije gp.policija@policija.si

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here