Odstranitev platane v križišču Ljubljanske in Šaranovičeve ceste v Domžalah II.

0
959
Pred odstranitvijo drevesa

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale glede odstranitve platane in stroškov, ki smo ga posredovali po elektronski pošti, 12. maja 2020:

Kolikšen je bil strošek odstranitve platane v križišču ob Ljubljanski cesti v Domžalah, v križišču s Šaranovičevo cesto, celotne ureditve pločnika ter zasaditve novega drevesa v bližnjem parku? 

Odgovor Urada Občine Domžale, ki smo ga prejeli 18. maja 2020:

Za odstranitev platane ob Ljubljanski cesti so nastali sledeči stroški:
– odstranitev drevesa z dvigalom 2.257,00 eur;
– rušitev stare asfaltne podlage, zavarovanje komunalnih vodov, vgradnja kamnite posteljice in tamponskega drobljenca s ponovnim asfaltiranjem 3.843,00 eur.
Skupaj: 6.100,00 eur
Nova platana je zasajena ob Ljubljanski cesti le nekaj metrov stran (parcela 2800/1 k.o. Domžale), vendar locirana tako, da v bodoče ne bo ovirala prometa, pešcev in kolesarjev.

Urad župana Občine Domžale

Občani se sprašujemo, kje je posajeno novo drevo, ker na navedenem mestu ga ni videti?

Parcela 2800/1 k.o.


Na tem mestu je dovolj prostora, da lahko posadijo novo drevo.

Močno zarjavela omarica že desetletja kazi park

Zavedamo se, da je drevo Platana z dolgoletno prisotnostjo postala del našega mesta, vendar je pomembno tudi dejstvo, da je že več let ovirala promet ob Ljubljanski cesti v Domžalah v križišču s Šaranovičevo cesto. Prav tako se je fizično nahajala na sami kole-sarski stezi in pločniku neposredno v križišču. Odločitev, za njeno odstranitev, smo sprejeli na podlagi predhodnega posveta s strokovnjaki s področja agronomije, gozdarstva in krajinske arhitekture iz Arboretuma, prav tako smo v preteklosti prejeli veliko dopisov s strani občanov. Očitno je bilo, da je mogočno drevo moteče in je imelo velik vpliv na varnost udeležencev v prometu. Zato smo nevarno drevo odstranili, predhodno pa smo zasadili novo platano, ki se nahaja v parku, v neposredni bližini odstranjenega drevesa. V tem tednu bomo uredili še spodnji ustroj pločnika in kolesarske steze, ter z utrditvijo preprečili, da bi koreninski sistem uničeval tudi samo vozišče Ljubljanske ceste. Območje posega bomo na novo asfaltirali in uredili.
Urad Župana, Občina Domžale

 

Oglasno sporočilo