Kronika policijske postaje Domžale (od 8.3. do 13.3.2021)

0
1021

8. 3. 2021 – VOŽNJA VOZILA POD VPLIVOM PREPOVEDANE DROGE
Policisti so imeli v postopku voznico osebnega vozila, za katero je bilo v postopku ugotovljeno, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, saj je bil rezultat hitrega test na slino – drugwipe, pozitiven na kokain. Zaradi omenjenega je bil voznici odrejen strokovni pregled, katerega je opravila na ISM-ju v Ljubljani. Zaradi slednjega ji je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznico bo napisan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

8. 3. 2021 – ZASEG PREPOVEDANE DROGE
Policisti so imeli v postopku osebo, katera je imela v posesti manjšo količino prepovedane droge. Policisti bodo zoper osebo uvedli hitri postopek z izdajo odločbe pri prekrškovnemu organu.

9. 3. 2021 – ZASEG VOZILA PO 23. ČLENU ZPRCP
Policisti so imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, katerega je le tega vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega mu je bil osebni avtomobil na podlagi 23. člena ZPrCP zasežen in s pogodbeno avto vleko odpeljan v hrambo. Zoper voznika bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

9. 3. 2021 – ZASEG PREPOVEDANE DROGE
Policisti so imeli v postopku osebo, katera je imela v posesti manjšo količino prepovedane droge. Policisti bodo zoper osebo uvedli hitri postopek z izdajo odločbe pri prekrškovnemu organu.

11. 3. 2021 – ZASEG VOZILA PO 23. ČLENU ZPRCP IN VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA
Policisti so imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, katerega je vozil v času veljavnega ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega mu je bil osebni avtomobil na podlagi ZPRCP zasežen in z avtovleko odpeljan v hrambo. Prav tako je bilo ugotovljeno, da voznik vozi vozilo pod vplivom alkohola. Zoper voznika bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

12. 3. 2021 – ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
Policisti so imeli v postopku voznika osebnega vozila, kateri je le tega vozil pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega so policisti vozniku začasno odvzeli njegovo vozniško dovoljenje, katerega bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

13. 3. 2021 NASILJE V DRUŽINI
Policisti so bili obveščeni o nasilju v družini. Ugotovljeno je bilo, da je osumljeni z izvenzakonsko partnerko dlje časa ponižujoče in grdo ravnal, jo pretepal in jo s psihičnim nasiljem ter omejevanjem njenih enakih pravic v skupnosti spravljal v podrejen položaj. Policisti bodo zoper osumljenca na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

VEČ KRŠITEV ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH
Policisti so beležili več kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, za kar so kršitelje opozorili ali jim izdali plačilne naloge s predpisano globo, prav tako pa so podali več predlogov pristojnemu organu zaradi kršitev veljavnih odlokov.

OPOZORILO – COVID 19
Policisti policijske postaje Domžale pozivamo vse občane k upoštevanju vseh veljavnih predpisov in navodil sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki so podani s strani pristojnih ministrstev in NIJZ. Prav tako vse občane obveščamo, da je na internetnih straneh Policije (www.policija.si) objavljena telefonska številka za svetovanje o ukrepih za zajezitev epidemije bolezni covid-19, ki se nanašajo na policijo (telefonska številka je 01 514 70 01, dosegljiva med ponedeljkom in petkom med 8.00 in 16.00 uro) oziroma lahko morebitna vprašanja naslovite tudi na elektronski naslov info.koronavirus@policija.si.

OPOZORILO – SAMOZAŠČITA IN KRIMINALITETA
Vse občane pozivamo na večji poudarek pri samozaščitnih ukrepih (zaklepanje vrat stanovanj, hiš in vozil, ustrezno zavarovanje vrednejših predmetov, itd). Prav tako gre posebno pozornost nameniti obiskom neznanih oseb, ki pod različnimi pretvezami zbirajo različne predmete oziroma sredstva (ali pa ponujajo različne usluge – električarske storitve, dimnikarske storitve, odvoz materiala, itd), kajti, zaznavamo, da prihaja tudi do tovrstnih oblik kaznivih ravnanj (največkrat nad starejšimi osebami), kjer storilci zamotijo oškodovance (na zgoraj opisane načine) in nato izvršijo tatvino vrednejših predmetov ali/in denarja iz stanovanjskih objektov.

Policisti policijske postaje Domžale naprošamo vse, da v primeru pojava kakršnihkoli posebnosti (sumljive osebe, sumljiva vozila, itd) ali pridobitve koristnih informacij, ki bi pripomogle k ugotovitvi storilcev teh protipravnih dejanj, le te sporočijo na Policijsko postajo Domžale (telefonska številka 01/724-65-80), na elektronski naslov pp_domzale.pulj@policija.si, na brezplačno telefonsko številko 113 ali na brezplačni anonimni telefon številk 080-1200.

Vir: Policijska postaja Domžale

Oglasno sporočilo