Prenovljena Cankarjeva ulica v Domžalah

0
808

Občina Domžale je zaključila z obnovo Cankarjeve ulice v Domžalah. V sredini aprila je z investicijsko-vzdrževalnimi deli na kanalizaciji pričel JKP Prodnik, d.o.o., ki je obnovil 111 metrov sekundarnega kanalizacijskega voda, Občina Domžale pa je nadaljevala z obnovo cestišča, v sklopu katere smo zamenjali spodnji in zgornji ustroj ceste, grobi in fini asfalt ter položili granitne robnike. Uredili smo meteorno odvodnjavanje in zamenjali javno razsvetljavo.

Občina Domžale, Urad župana
Avtor foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo