S 1. junijem spremenjen vstop v Policijsko postajo Kamnik

0
1123

Policijska postaja Kamnik občanke in občane obvešča, da se bo s 1. junijem 2021 spremenila vstopna točka dostopa v Policijsko postajo Kamnik. Glavni vhod za vse občane in stranke se bo tako trajno prestavil na vzhodno stran objekta oziroma se bo v policijsko postajo dostopalo z večjega občinskega parkirišča.

Občina Kamnik je kot lastnica objekta v preteklem letu zaključila dolgo pričakovani projekt ureditev zunanjosti Policijske postaje Kamnik in nove sodobne dežurne sobe. Stavbno pohištvo in opremo za delovanje sodobne dežurne sobe je uredila Policija, gradbeno-obrtniška dela pa Občina Kamnik, ki je v letu 2019 obnovila in preuredila del pritličnih prostorov Policijske postaje Kamnik, prometno in arhivsko pisarno za dežurnega policista, skladno z varnostnimi zahtevami, nove sanitarije in čakalnico za stranke, dobavila ter montirala prezračevalni sistem.

Vsem, tako uporabnikom kot zaposlenim, se bo omogočil lažji in varnejši dostop do storitev policije. Ob izgradnji novega vhoda nismo pozabili niti na najranljivejše skupine ljudi. Posebna pozornost in uporabnost, ko gre za dostop do storitev, je bila s klančino in prilagoditvijo notranjih prostorov (avla, toaletni prostor) namenjena tudi njim.

Predvidoma v naslednjem tednu se bo pričelo z deli energetske obnove objekta Policijske postaje Kamnik. Občina Kamnik se je v letu 2020 prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za celovito energetsko sanacijo objektov v lasti občin, in sicer med drugim za energetsko obnovo Policijske postaje Kamnik (izolacija fasade, izolacija  podstrešja in menjava strehe,  izolacija podzidka, toplotna črpalka, dokumentacija, nadzor). Strošek pogodbene cene investicije v letu 2021 bo znašal 159.481,88 evrov, poleg tega bodo nastali še stroški nadzora, varnostnega načrta in podobno.

V tem času se bo stavba policijske postaje odela v gradbeni oder, okolica pa delno spremenila v gradbišče. Za varne dostope in morebitne spremembe boste pravočasno obveščeni. V tem času bo delovanje in dostop do storitev Policijske postaje Kamnik potekalo nemoteno. 

Nova zunanja ureditev Policijske postaje Kamnik

Izvajalec VGVrankar, d. o. o. je bil v mesecu septembru 2020 izbran za izvedbo vzdrževalnih del – ureditev zunanjosti Policijske postaje Kamnik, v znesku 20.813,13 evrov z DDV. Predmet naročila so bila naslednja dela: rušitev stopnic, demontaža dela asfaltne površine in zidu stranskega svetlobnika kleti, odstranitev robnikov in rastja med pločnikom in parkiriščem, izvedene so bile stopnice in armirano betonska ograja ob njih, dobavljen in položen asfalt, vgrajena je bila betonska klančina, izdelana in nameščena je bila obojestranska ograja ob klančini, dobavljen in montiran je bil steklen nadstrešek nad vhodom.

Gradbeni nadzornik je po odstranitvi stopnic in zidu stranskega svetlobnika kleti ugotovil, da je potrebno pred nadaljevanjem naročenih obnovitvenih del izvesti še naslednja nujna dodatna dela: izravnavo zidu in temelja pod vhodnimi vrati, izvedbo hidroizolacije od praga vrat do spodnjega dela temelja, ureditev delujoče fekalne kanalizacije (prestavitev jaška in pokrova od objekta), betoniranje stene – odprtine za dobavo premoga, izvedbo talne hidroizolacije in hidroizolacije zidu od stopnic do zaključka stavbe, v namen preprečitve vdora vode in  vlage v kletne prostore. Vrednost dodatnih del je znašala 15.267,75 evrov z DDV.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo