Vprašanje za Urad župana: Kako Občina Domžale izvaja participativni proračun?

0
1079

Davkoplačevalce, torej občanke in občane zanima, kako Občina Domžale izvaja participativni proračun? Konkretno, katere pobude so bile upoštevane. Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, bo določena v proračunu Občine Domžale v letu 2020 in 2021 ter v skladu  s proračunskimi možnostmi. Vlagatelji bodo o sprejetih projektnih predlogih obveščeni v glasilu Slamnik in na spletni strani Občine Domžale po sprejemu Odlokov o proračunih Občine Domžale za leto 2020 in 2021.

____________________________________________________________________

Občina Domžale, https://www.domzale.si/objava/205198

Moja pobuda – participativni proračun v občini Domžale je bil poziv pri pripravi proračunov 2020 in 2021. Ves nabor in približne ocene finančnih posledic so navedene v prilogi k 3. točki, 9. Seje Občinskega sveta, 19.12.2019: https://www.domzale.si/objava/230866.

Vsak občinski svetnik je lahko ocenil vrednostno, fizično izvedljivost, lastništvo in realnost pobude. Skupne vrednosti so znašale za več letnih proračunov. Od predlaganega je sprejeto in vključeno v Načrte razvojnih programov in proračuna za obe leti vse, kar so svetniki potrdili pri sprejemu proračunov.

Uradna analiza ni narejena, ker gre za dva letna proračuna, v tem trenutku poteka realizacija proračuna 2021.

V zaključnem računu za 2020 je razvidno, katere predloge je Občinski svet sprejel in jih je občinska uprava realizirala. Trenutno pobude pregledujemo in jih bomo vključili, kolikor se bo dalo, v pripravo proračunov 2022 in 2023.

Občina Domžale

Oglasno sporočilo