Neočiščena struga Kamniška Bistrica – izsiljevanje ali ta vlada nima posluha za reke?

0
908

Struga Kamniške Bistrice je vedno bolj zaraščena in posledično tudi slabše
pretočna.
Občane, ki jih skrbi tudi poplavna ogroženost, zanima, kdaj bo Direkcija Republike Slovenije za vode poskrbelo za čiščenje struge, odstranjevanje zelenega rastlinja in naplavljenega peska.
Zanima jih tudi, kaj je občinska politika naredila za rešitev tega problema.
Občina Domžale, še vedno prostor (ne)zadovoljnih ljudi.

Vprašanje smo naslovili na Ministrstvo za okolje in prostor RS, ki pa žal ni bil pravi naslov, zato so ga 5. maja 2021 odstopili Direkciji Republike Slovenije za vodo.

Direkcije se kar množijo in je res težko slediti vsem tem spremembam vladnih služb.

Direkciji Republike Slovenije za vode smo dne 10. maja 2021 poslali vprašanje glede čiščenja struge Kamniške Bistrice.

Ker nismo prejeli odgovora, smo 5. julija 2021 za pomoč zaprosili Informacijsko pooblaščenko.

______________________________________________________________________

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale:

Struga Kamniške Bistrice je močno zaraščena z grmovnicami in že tudi z drevjem. Zanima nas kdaj bo vse to, za nemoten pretok reke, odstranjeno.

Pobuda za reševanje protipoplavnih ukrepov in povečanje poplavne varnosti na območju Kamniške Bistrice poteka že nekaj časa. Na Direkcijo za vode smo poslali predlog, ki bo omogočil boljšo situacijo v strugi Kamniške Bistrice. Izdelano je bilo poročilo rečne službe Hidrotehnik, kot koncesionarja za območje srednje Save, glede sanacije sipine na Kamniški Bistrici v območju od mosta čez regionalno cesto pri Lidl in do izliva Rače v Kamniško Bistrico. S strani Direkcije za vode je bil projekt odobren, naročena je bila interventna projektna dokumentacija. Vsi ukrepi so povezani z denarjem, odobri jih pristojno ministrstvo oz. Direkcija za vode, Urad za upravljanje z vodami, kot absolutni lastnik voda v državi. Sanacijo v Kamniški Bistrici so uvrstili med nujne, počakati moramo samo odobritev sredstev s strani države za omenjene projekte. Dela bo delno sofinancirala tudi Občina Domžale iz postavke »Protipoplavni ukrepi«, izvedbo del pa lahko pričakujemo še v tem letu.
Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo